Aš: Město vybuduje 3D bludiště

Informace ze zasedání Zastupitelstva města Aše ze dne 26. 2. 2020 - zastupitelstvo schválilo zahájení dvou investičních akcí: a) rekonstrukce části areálu bývalé střední průmyslové školy textilní, b) stavbu 3 D bludiště na pozemku nad tenisovými kurty v ulici na Příkopech.

dezinfekce

Ad a) jedná se o stavbu 12 bytů, na které město Aš získalo příslib dotace od státu, v současné době není výše dotace známa. Předpokládaná hodnota stavby je bez DPH 43 mil. Kč.

Ad b) 3 D bludiště bude vybudováno v rámci úprav parku Kaplanka (Park historie), rozprostírajícího se mezi radnicí a ulicemi Na Příkopech, Okružní a Kaplanka, jako třetí část stavby, předpokládaná cena bez DPH je 8,9 mil. Kč, bludiště bude umístěno na pozemek vedle tenisových krutů.

Zastupitelstvo města Aše vzalo na vědomí závěrečné zprávy dvou dokončených investičních akcí – Infrastruktura ZŠ Hlávkova a Infrastruktura ZŠ Okružní I. a II. etapa. Zprávy mj. uvádí celkovou cenu projektu na ZŠ Hlávkova ve výši 11,866 Kč a celkovou cenu projektu na ZŠ Okružní ve výši 5,825 mil. Kč.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu a průběhu investičních akcí za 2. pololetí 2019 a  přípravě investic na 1. pololetí roku 2020. Z důvodové zprávy vyplývá, že v roce 2019 bylo na projektové dokumentace a realizace staveb vyplaceno cca 54 miliónů korun, pro rok 2020 je plánováno vyplatit za projektové dokumentace a provedené stavby 138 miliónů korun.

Zastupitelstvo města schválilo investiční záměr na přemístění památníku americké armády ze současného stanoviště na Masarykově náměstí na pozemek před radnici a zařazení tohoto projektu do rozpočtu na rok 2021, za podmínky získání dotace. Památník je nyní situován na pozemku mezi Masarykovým náměstím a sady Míru, kde je připravována výstavba obytného komplexu.

Zastupitelstvo města přijalo směrnici SE č. 4/2020, s názvem Zásady postupu při úkonech obce v souvislosti  s převodem a nájmem či pachtem nemovitých věcí. Přílohou směrnice jsou nové ceníky, které mj. zvyšují cenu nájmu zahrady z 1,30 Kč za 1 m2  na 3 Kč a prodejní cenu pozemků určených na zahradu z 300 na 500 Kč za 1 m2.


Zdroj: město Aš


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy