ZPRÁVY Byty Karlovarský kraj

2003 – Sokolov: Chráněné bydlení funguje již téměř 4 roky (TV Západ)

Již více jak tři a půl roku zajišťuje občanské sdružení Chráněné bydlení důstojné ubytování pro postižené občany z celého Sokolovska. K tomuto účelu využívá část bývalého objektu školy v Slavíčkově ulici.

3

Před měsícem

Aš: V bývalé ZUŠ má vzniknout osm bytů

Další naplánovanou investiční akcí města v tomto roce je rekonstrukce objektu bývalé základní umělecké školy v Šaldově ulici na byty. V těchto dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení zhotovitele. Předpokládaná hodnota zakázky je bez daně 17,217 miliónu korun. Zároveň město pro tuto stavbu vybírá technický dozor investora a koordinátora BOZP.

0

Před měsícem

Cheb: Městská policie informuje

Upozorňujeme a žádáme občany našeho města, aby si nejen ve večerních a nočních hodinách zajišťovali vstupní dveře domů. Městská policie opět eviduje nárůst oznámení o osobách bez domova, které přespávají ve společných prostorách bytových domů, což zapříčiňuje i momentální počasí.

0

Před 3 měsíci

Aš: Zastupitelstvo čeká rozhodnutí, zda vrátit dotaci na 12 sociálních bytů

Sociální byty v ulici Gustava Geipela ano či ne. To bylo jedno z témat 2. schůze Rady města Aše, konané dne 23. 1. 2023. Rada města v této souvislosti přijala usnesení, kterým vzala na vědomí podrobnou zprávu o stavu 12 sociálních bytů, vybudovaných v objektu bývalé textilní průmyslové školy a zároveň zastupitelstvu města doporučila rozhodnout o případném vrácení dotace na jejich vybudování.

0

Před 5 měsíci

Aš: V Nedbalově ulici se dokončuje 27 městských bytů

V Nedbalově ulici pokračují rekonstrukční práce jednoho z křídel bývalé ubytovny a jídelny. V objektu je naprojektováno dohromady 27 nových obecních bytů. Stavba byla zahájena na počátku května loňského roku, dokončena má být dle dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo k 31. květnu 2022 (původní termín byl 30. 4. 2022).

0

Před rokem

Aš: V Nedbalově ulici město staví byty i nové parkoviště

V Nedbalově ulici pokračuje rekonstrukce jednoho z křídel bývalé ubytovny a jídelny. Vzniká tu celkem 27 obecních bytů. Součástí zadání jsou kromě vnitřních úprav budovy také nové inženýrské sítě a úpravy okolních zpevněných ploch na parkoviště.

0

Před rokem

Chodov: Město plánuje bytovou výstavbu

Nové bytové domy chce v blízké budoucnosti postavit Chodov. Ten by tak zhruba po dvaceti letech opět zahájil bytovou výstavbu zcela ve své režii. Domy by měly stát v lokalitě mezi ulicemi Nerudova a Luční, přibližně v místech dnes již odstraněného betonového torza plánovaného obchodního domu. Jejich konečná podoba, počet a cena budou jasnější až po zpracování projektu.

0

Před rokem

2001 – Sokolov: Nájemníkům chce město prodávat byty za 100 tisíc (TV Západ)

Téměř 300 bytových jednotek, které se nacházejí v nedávno zrekonstruovaných domech, chce sokolovská radnice nabídnout za zvýhodněných podmínek k prodeji jejich nájemníkům.

0

Před 2 roky

2001 – Sokolov: Přestavba hotelu Ohře pokročila (TV Západ)

Přestavba bývalého sokolovského hotelu Ohře na 48 luxusních bytů o rozloze od 80 do 120 metrů čtverečních právě vstupuje do své závěrečné fáze. Rekonstrukce exteriérů budovy je již téměř dokončena a pracovat se nyní začíná uvnitř objektu. Podle původních plánů chtěla radnice v bývalém hotelu vybudovat malometrážní startovací byty, ale na doporučení architektů svůj záměr přehodnotila. Kromě luxusních bytů tak v budově, konkrétně v jejím přízemí, vznikne ještě několik lékařských ordinací.

0

Před 2 roky

2011 – Cheb: Velké městské byty budou mít strop nájemného (4472) (TV Západ)

Vedení města Chebu přistoupilo na stanovení stropu nájemného ve velkých bytech, které pronajímá. Reaguje tak na situaci, kdy velká část z devadesáti bytů zůstává delší čas nevyužitá.

0

Před 2 roky

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 39. týdne 2021 (TV Západ)

Vysílání 24.09.2021-27.09.2021, 1. 2001 – Sokolov: Gymnazisté mají novou sportovní halu (TV Západ), 2. 2001 – Cheb: Nesouhlas s cenou tepla vedl k sepsání petice (TV Západ), 3. 2001 – Sokolov: Renovace reliéfu vyjde na 200 tisíc (TV Západ), 4. 2001 – Cheb: Rekonstrukci divadla provázejí problémy (TV Západ), 5. 2001 – Cheb: V galerii U Kamene vystavuje Petr Malina (TV Západ), 6. 2001 – Cheb: Házenkářky porazily Slavii VŠ Plzeň 27:21 (TV Západ),

0

Před 2 roky

2001 – Sokolov: V Areálu klidného stáří vzniklo 17 bytů (TV Západ)

Sokolovská Rada města na svém posledním zasedání rozhodla o tom, jakým způsobem budou obsazovány byty v nedávno dokončené první etapě Areálu klidného stáří v Háječku. Již v průběhu letošního podzimu chce totiž radnice začít přidělovat první ze 17 nových malometrážních bytů.

0

Před 2 roky

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 33. týdne 2021 (TV Západ)

Vysílání 13.08.2021-16.08.2021, 1. 2001 – Starý Hrozňatov: Výstavba cyklostezky vyšla na 1,7 milionu (TV Západ), 2. 2001 – Sokolov: V Areálu klidného stáří vzniklo 17 bytů (TV Západ), 3. 2001 – Cheb: Město chystá opravy dvou kašen (TV Západ), 4. 2001 – Cheb: Šumavská ulice je dokončena, nyní je na řadě Blanická (TV Západ), 5. 2001 – Františkovy Lázně: Parky oživí dřevěné sochy (TV Západ), 6. 2001 – Cheb: Výstava upozorňuje na problémy města (TV Západ),

0

Před 2 roky

Aš: Město chystá výstavbu 27 bytů v Nedbalově ulici

Rada města Aše na schůzi dne 15. března schválila výsledky výběrového řízení na rekonstrukci objektů v Nedbalově ulici na byty. Zároveň pověřila starostu města k podpisu smlouvy se společností TERCOM Cheb, která nabídla v aukčním kole nejnižší cenu, a to 40,9 miliónu korun (cena je uvedena bez DPH). Výběrového řízení se zúčastnilo pět uchazečů.

0

Před 2 roky
Voices of Hollywood