ZPRÁVY Ekonomika Karlovarský kraj

Celkem 11 projektů z našeho kraje má šanci získat evropské peníze

Regionální stálá konference Karlovarského kraje odsouhlasila výběr 11 projektů z území regionu, které mohou dosáhnout na finance z EU v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Projekty posuzovali mimo pracovní skupiny také externí hodnotitelé, kteří proces hodnocení uzavřeli panelovou diskusí expertů za účasti zástupců dotčených ministerstev včetně řídícího orgánu Ministerstva životního prostředí ČR.

0

Včera

Sokolov: Sídliště propojí se zónou u ONO dva nové chodníky

Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny nyní navazuje další stavba, která právě začíná. A to budování dvou nových chodníků, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO. Investorem této akce je město Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun. Zhotovitelem je Druhá severočeská stavební společnost. Chodníky by měly být dokončeny letos na podzim.

0

Včera

Karlovarský kraj chystá rekonstrukci jedné z budov svého úřadu

Rada Karlovarského kraje schválila investiční záměr rekonstrukce budovy B Krajského úřadu Karlovarského kraje. Opravy jsou nutné z důvodů nevyhovujícího technického stavu, hygienických standardů a technických norem. Záměr obsahuje zpracování stavebně technického průzkumu, energetické studie a zároveň definuje všechny možnosti automatizace a chytrá řešení budovy.

0

Před 3 dny

Region: Malé obce získají 9 milionů na vodovody a kanalizace (TV Západ)

Na svém červnovém jednání schválili zastupitelé Karlovarského kraje finanční příspěvky na dostavbu nebo rozšíření vodovodního řadu nebo kanalizace. Dotace jsou určené obcím do 2000 obyvatel.

0

Před 4 dny

Karlovy Vary: Začala druhá etapa rekonstrukce Vřídelní kolonády

Město Karlovy Vary zahájilo 2. etapu rekonstrukce Vřídelní kolonády. Po fázi oprav, které byly zaměřeny na odstranění havarijního stavu stavebních a technologických částí kolonády, bude v následujících měsících probíhat rekonstrukce haly nejznámějšího karlovarského pramene.

0

Před 4 dny

2001 – Sokolov: Gymnázium bude mít novou sportovní halu (TV Západ)

Sokolovští zastupitelé na svém posledním zasedání odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1,5 milionu korun pro místní gymnázium na výstavbu sportovní haly. V předešlých třech letech město gymnáziu věnovalo dalších 6,5 milionu a pozemky pro výstavbu. Takže nyní již radnice splnila závazek svého bývalého vedení, že vybudování nové tělocvičny podpoří částkou 10 milionů korun.

0

Před 5 dny

2001 – Cheb: Na Zlatém vrchu vzniknou nová parkovací místa (TV Západ)

Alespoň k částečnému zlepšení situace týkající se akutního nedostatku parkovacích míst na chebském sídlišti Zlatý vrch by mělo dojít již na podzim letošního roku. Ve spodní části ulice Boženy Němcové v úseku podél řeky Ohře totiž vyroste nové parkoviště. V současné době má chebská radnice připraven koncept smlouvy s dodavatelskou firmou a během několika málo týdnů by měla být zahájena samotná výstavba.

0

Před 6 dny

2001 – Sokolov: První etapa Areálu klidného stáří vyšla na 17 milionů (TV Západ)

Právě v těchto dnech finišují práce na dokončení první etapy budování areálu klidného stáří v sokolovském Háječku a zároveň již byla zahájena stavební činnost na etapě druhé. V září či říjnu letošního roku tak začnou být seniorům přidělovány byty v první opravené budově, jejíž rekonstrukce přišla zhruba na 17 milionů korun.

0

Před 6 dny

2001 – Sokolov: Přestavba hotelu Ohře se prodraží (TV Západ)

Přestavba bývalého sokolovského hotelu Ohře na byty si s největší pravděpodobností vyžádá vyšší náklady než se původně očekávalo. V rekonstruované budově se totiž objevily některé nedostatky, se kterými projekt nepočítal.

0

Před týdnem

Podpora sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

Rada Karlovarského kraje odsouhlasila poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností.

0

Před týdnem

Sokolov: Otevře se více přístup k řece? (TV Západ)

Odbor rozvoje města Sokolova předložil Radě města návrh na schválení nabídky spolupráce s Povodím Ohře. Komplexní a dlouhodobý záměr má řešit obecně protipovodňová opatření na Ohři, ale také přístup k řece z pohledu města.

0

Před týdnem

Cheb: Zastupitelé schválili záměr na prodej bývalých kasáren (TV Západ)

Projekt revitalizace lokality bývalých kasáren na Zlatém Vrchu v Chebu pokračuje projednáváním v orgánech města. Ve čtvrtek 26. června na zasedání Zastupitelstva města proběhla veřejná prezentace studie za účasti autorů, investora i zástupců iniciativy VRCh – Vize rozvoje Chebu. Již předtím se celou situací zabývala Rada města.

0

Před týdnem

2001 – Cheb: Na podporu sportu šly tři miliony korun (TV Západ)

Chebská Rada města na svém posledním zasedání schválila na návrh Sportovní komise rozdělení téměř tří milionů korun z rozpočtu města na podporu sportu a tělovýchovy. Finanční prostředky jsou určeny především na zajištění celoroční činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

0

Před týdnem

Stavebníci v krajských školách vystřídali studenty

V řadě středních škol zřizovaných Karlovarským krajem panuje i během letošních prázdnin čilý stavební ruch. Stavebníci provádějí nezbytné rekonstrukce a opravy, než se do tříd v září vrátí žáci a jejich učitelé. Náklady na stavební úpravy či výměny výplní v pěti školách dosáhnou celkem 35 milionů korun.

0

Před týdnem
netConcert