ZPRÁVY Zastupitelstvo Karlovarský kraj

Karlovy Vary: Primátorkou města se stala opět Andrea Pfeffer Ferklová

Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém ustavujícím zasedání zvolilo primátorkou Andreu Pfeffer Ferklovou z hnutí ANO. Vládnoucí koalici tvoří na základě dnes podepsané koaliční smlouvy hnutí ANO, Karlovaráci a uskupení SPOLU. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu disponuje 23 mandáty. Rada města bude devítičlenná.

0

Před 4 měsíci

Aš: Město povede koalice ANO 2011 a PRO AŠ

Starosta města Vítězslav Kokoř z hnutí ANO 2011, místostarosta Mgr. Pavel Matala ze strany Zelení, sedmičlenná rada města ve složení Vítězslav Kokoř, Mgr. Miluše Glave Flašková, Michal Zabloudil, František Peterka (všichni ANO 2011), Mgr. Pavel Matala (Zelení) Mgr. Petr Mach, Ing. Klára Teršová (oba TOP 09). To je výsledek hlasování na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Aše, které se konalo v Kulturním centru LaRitma dne 19. 10. 2022.

0

Před 4 měsíci

Chodov: Starostou města se stal opět Patrik Pizinger

Starostou města Chodova se opět stal Patrik Pizinger za Místní Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. Zástupce mu bude dělat stejně jako v minulém volebním období Luděk Soukup ze stejného uskupení. Oba politiky ve funkcích jednomyslně potvrdili nově zvolení zastupitelé na včerejším ustavujícím jednání.

0

Před 4 měsíci

Cheb: Starostou byl zvolen Ing. Jan Vrba

Novými místostarosty byli zvoleni Ing. Michal Pospíšil a Pavel Pagáč.

0

Před 4 měsíci

Cheb: Na zastupitelstvu se bude hovořit také o zdražení tepla

Na čtvrteční (24. 3. 2022) zasedání Zastupitelstva města Chebu je do programu zařazen bod informace o cenách tepla od společnosti TEREA Cheb,s.r.o.

0

Před 11 měsíci

Senioři Karlovarského kraje budou moci čerpat výhody Senior Pasu i v letošním roce

?Rada Karlovarského kraje odsouhlasila podporu projektu Senior Pas i v roce 2022 částkou ve výši 1 milion korun. Senioři tak budou moci nadále čerpat výhody a slevy u vybraných partnerů.

0

Před 12 měsíci

2001 – Sokolov: Nemocnice chce příspěvek, město její pozemky (TV Západ)

Sokolovská nemocnice se má stát diagnostickým centrem pro celý Karlovarský kraj, a z toho důvodu plánuje nákup přístroje na magnetickou rezonanci, která je nejmodernější metodou vyšetření bez použití rentgenového záření.

0

Před 2 roky

Kraj poskytne dotaci obci Bublava na nákup techniky

Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání doporučila zastupitelstvu schválit udělení individuální dotace obci Bublava. Částka ve výši 240 tisíc korun poslouží k nákupu kontejnerového nosiče za traktor - včetně kontejneru.

0

Před 2 roky

2001 – Sokolov: Varhany v klášteře budou z Mariánské (TV Západ)

V koncertní síni, která má vzniknout v rekonstruovaném kapucínském kostele sv. Antonína Paduánského v Sokolově, se nakonec přeci jen objeví klasické mechanické varhany. Sokolovští radní již dříve rozhodli o nákupu varhan elektrofonických, ale poté, co jim církev nabídla k odkoupení starý nástroj ležící bez využití v kostele v nedalekých Jindřichovicích, své rozhodnutí přehodnotili.

0

Před 2 roky

2001 – Cheb: Na pozemku po Rudolfinu bude postaven hotel (TV Západ)

Nevyužitý pozemek po bývalé budově gymnázia, tzv. Rudolfinu, prodá nakonec město Cheb za částku více než 5 milionů korun chebskému podnikateli Petru Plachému. Ten chce na ploše o velikosti téměř 6 tisíc metrů čtverečních postavit hotel evropského standardu zhruba se 140 lůžky.

0

Před 2 roky

Karlovarský kraj je připraven spolufinancovat projekty s evropskými dotacemi

Karlovarský kraj bude podobně jako v minulých letech čerpat úvěr na spolufinancování velkých projektů s dotací z EU nebo z dotačních programů státního rozpočtu. Z vlastních zdrojů by kraj nemohl některé akce, například nákladné rekonstrukce silnic, vůbec uskutečnit. Celkový úvěrový rámec na léta 2022 – 2025 činí 2,5 miliardy korun a při nedočerpání úvěru kraji nehrozí žádné poplatky či sankce. Podmínky a nastavení čerpání úvěru schválilo krajské zastupitelstvo.

0

Před 2 roky

Cheb: Pozemky SUAS v Lesní potřebuje město k revitalizaci (TV Západ)

K pokračování revitalizace sídliště Skalka v Chebu v ulici Lesní muselo město řešit otázku zkompletování pozemků. Historicky zde v okolí některých domů vlastnila pozemky Sokolovská uhelná. Město nakonec po delším vyjednávání navrhuje zakoupení zhruba 7000 metrů čtverečních za 1,75 milionu korun.

0

Před 2 roky

2011 – Sokolov: Osmitunová skulptura se stěhuje (4450) (TV Západ)

Zateplení sokolovského kina Alfa s sebou přineslo problém v podobě rozměrného uměleckého díla z mramoru, které bylo dosud umístěno na průčelí stavby. Sochař František Pacík vytvořil v roce 1972 více než osmitunovou skulpturu a další dvě sochy umístěné v areálu. O demontáži díla nakonec rozhodovalo zastupitelstvo.

0

Před 2 roky

2001 – Sokolov: Nejistá budoucnost jezera Michal (TV Západ)

Budoucnost právě dokončovaného jezera Michal, které vzniká v blízkosti Sokolova na místě bývalé důlní jámy, i díky parlamentem schválenému novému zákonu o vodách, je značně nejistá. Ze zákona totiž překvapivě vypadla zmínka o tom, že odbyt vody určené pro zásobování starých zbytkových důlních jam má být zdarma.

0

Před 2 roky
The Loop Jazz Club