Karlovy Vary: Primátorkou města se stala opět Andrea Pfeffer Ferklová

Zastupitelstvo města Karlovy Vary na svém ustavujícím zasedání zvolilo primátorkou Andreu Pfeffer Ferklovou z hnutí ANO. Vládnoucí koalici tvoří na základě dnes podepsané koaliční smlouvy hnutí ANO, Karlovaráci a uskupení SPOLU. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu disponuje 23 mandáty. Rada města bude devítičlenná.

dezinfekce

Prvním náměstkem primátorky byl zastupiteli zvolen Tomáš Trtek (ANO), náměstky se stali Martin Dušek (ANO) a Miroslav Vaněk (Karlovaráci), které v pozici uvolněného člena rady doplní ve vedení města Petr Bursík (SPOLU). Dalšími členy rady města, kteří pro výkon své funkce nebudou uvolněni, byli zvoleni Lubomír Kovář, Radka Murasová a Jiří Penc z hnutí ANO a Václav Skuhravý za hnutí Karlovaráci.

„Děkuji kolegům v nově ustaveném zastupitelstvu za důvěru, kterou ve mně vložili. Podařilo se nám sestavit silnou koalici na půdorysu, který dobře fungoval i v předcházejícím volebním období. Můžeme tedy navázat na dosavadní spolupráci, pokračovat v již zahájených nebo připravených projektech a záměrech. Uvědomujeme si, že jsou před námi velké výzvy, zejména v oblasti energetiky, strategické infrastruktury města, bytové politiky a cestovního ruchu a lázeňství. Své cíle a vize promítneme do programového prohlášení, které bychom rádi brzy představili,“ uvádí staronová karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

V průběhu ustavujícího jednání byly zřízeny výbory zastupitelstva města (kontrolní, finanční, pro sociální věci a seniory a výbor dopravy) a zvoleni jejich předsedové a členové.

Kompetence a oblasti působnosti jednotlivých členů vedení města 

primátorka města Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

městská policie, odbor financí a ekonomiky, odbor právní, odbor kancelář primátora, odbor vnitřního auditu a kontroly, odbor sociálních věcí, Infocentrum města, o.p.s., Karlovarský symfonický orchestr, p.o., Zámecká kolonáda s.r.o., Lázně Kyselka, o.p.s., Nadace Film-Festival Karlovy Vary, cestovní ruch a lázeňství

první náměstek primátorky Mgr. Tomáš Trtek

odbor rozvoje a investic, odbor technický, odbor informačních technologií, Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Dopravní podnik Cheb s.r.o.

náměstek primátorky Martin Dušek

odbor kultury, školství a tělovýchovy, Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Karlovarská teplárenská, a.s., Nadace města Karlovy Vary, Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

náměstek primátorky Miroslav Vaněk

odbor majetku města, Alžbětiny Lázně, a.s., KV City Centrum, s.r.o., Jockey park Karlovy Vary, a.s., Karlovarská městská, a.s., KV Arena, s.r.o.

uvolněný člen rady města Ing. Petr Bursík

odbor strategií a dotací, odbor životního prostředí, odbor dopravy, územní plán, Komunální odpadová společnost, a.s., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o., Správa lázeňských parků, p.o., Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o., Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o., energetika a obnovitelné zdroje

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024