ZPRÁVY Občan Karlovarský kraj

Ostrov: Stavba dětského hřiště jde do 3. etapy

V těchto dnech začne realizace stavby „3. etapy dětského hřiště v ulici Severní, pod Tescem.“ O výstavbě dětského hřiště v těchto místech se rozhodlo na základě žádosti občanů přilehlých domů a také proto, že se v blízkosti zrušilo a odstranilo již dožilé a nefunkční hřiště.

0

Před měsícem

Buďte obezřetní na své věci

V mnoha případech ke krádeži dochází nepozorností občanů, kteří nevěnují svým věcem pozornost a mnohdy je ponechávají bez dohledu. Dostatečně nezajištěné věci jsou poté velkým lákadlem a snadnou kořistí. Zkušení kapsáři však dokáží využít i chvíle, kdy sice máte své zavazadlo u sebe, ale nevěnujete mu tolik pozornosti.

0

Před měsícem

Cheb: Střížov dostane kanalizaci a část vodovodního řadu (TV Západ)

Společný projekt města Chebu a vodohospodářské společnosti CHEVAK v části Střížov by měl přinést obměnu vodovodního řadu. A především dlouho očekávané odkanalizování této části města.

0

Před 2 měsíci

Sokolov: Do ulic zamířily společné hlídky

Společné hlídky strážníků a policistů budou od 1. července k vidění v ulicích Sokolova. K posílení výkonu služby v nočních hodinách o víkendech dochází kvůli zvýšenému počtu stížností občanů na narušování veřejného pořádku v denních i v nočních hodinách, porušování pravidel občanského soužití a nedodržování některých obecně závazných vyhlášek a nařízení.

0

Před 2 měsíci

Sokolov: Strážníci hledali na břehu Ohře injekční stříkačky

Strážníci Městské policie Sokolov, na základě podnětu od občanů města Sokolova, provedli v úterý 30.6.2020 za asistence APK (asistenti prevence kriminality) důkladnou kontrolu levého břehu řeky Ohře a také kontrolu okolí cyklostezky, v prostoru nedaleké ulice Svatopluka Čecha.

0

Před 2 měsíci

2000 – Sokolov: V soutěži Zlatý erb se město umístilo na 5. místě (TV Západ)

Ve dnech 27. a 28. března proběhla v Hradci Králové mezinárodní konference na téma Informační technologie ve státní správě a samosprávě. Mj. se zde uskutečnilo vyhlášení vítězů soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Hodnotilo se několik kritérií. Např. vzhled stránek, jejich obsah či aktuálnost. Ze zhruba 70 soutěžících v kategorii měst se sokolovské stránky umístily na výborném pátém místě. Stránky města Sokolov jsou děleny do tří oddílů, a to občan, podnikatel a turista.

0

Před 5 měsíci

Cheb: Objemný odpad nepatří k popelnicím

S ohledem na množící se případy nepovoleného odkládání objemného odpadu (vybavení domácností, nábytek, elektrospotřebiče, …) u popelnicových stání, chce město občany vyzvat, aby pro jeho odvoz využívali městem dotovanou službu TAXI ODPAD.

0

Před 5 měsíci

2010 – Cheb: Cena za odpad zůstává pro občany stejná (3968) (TV Západ)

Jako každý rok i letos vyšla v Chebu nová obecně závazná vyhláška o odpadech. Stanovuje ceny za likvidaci. Zásadní informací pro obyvatele je fakt, že nebudou platit více než loni.

0

Před 7 měsíci

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 08. týdne 2020 (TV Západ)

Vysílání 21.02.2020-24.02.2020, 1. 2000 – Cheb: Na radnici proběhlo slavnostní vyhlášení ratingu města (TV Západ), 2. 2000 – Cheb: Píchnutá pneumatika vyšla cizince draho (TV Západ), 3. 2000 – Cheb: Strážníci pokutovali 12 klientů prostitutek (TV Západ), 4. 2000 – Pomezí: Neznámý pachatel přepadl směnárnu (TV Západ), 5. 2010 – Cheb: Cena za odpad zůstává pro občany stejná (3968) (TV Západ)

0

Před 7 měsíci

Region: Počet držitelů senior pasu roste (TV Západ)

Projekt Senior Pas je celorepublikový systém slev pro obyvatele nad 55 let. V Karlovarském kraji funguje od roku 2017 a v novém roce pokračuje s několika změnami.

0

Před 8 měsíci

Ostrov hledá osobnosti na ocenění Občan města za rok 2019

Stejně jako v minulých letech si město Ostrov dovoluje oslovit veřejnost s výzvou ke spolupráci při hledání významné osobnosti, která v uplynulém roce vykonala mimořádně významný čin, dosáhla úspěchů v oblasti vědy, kultury, sportu, vynikla při organizování společenských aktivit ve městě, nezištně se angažovala v sociálních službách – výraznou měrou přispěla k rozvoji města Ostrova a ke zvýšení kvality života našich občanů.

0

Před 8 měsíci

I letos se bude konat soutěž Zlatý erb

Populární soutěž Zlatý erb, kterou pořádá spolek Český zavináč ve spolupráci s jednotlivými kraji, vstoupila do 22. ročníku. Přihlášky lze odevzdávat až do pátku 31. ledna 2020 do 14 hodin. Na vítěze krajského kola čekají hodnotné ceny, postup do celostátního finále a volný vstup na konferenci ISSS v Hradci Králové.

0

Před 8 měsíci

Cheb: Spolupráce s občany funguje

Všímavý občan, kterému není lhostejný nepořádek ve městě, oznámil na tísňovou linku městské policie 156, že do kontejneru na komunální odpad vlezl muž a vyhazuje z něj odpadky.

0

Před 9 měsíci

2009 – Sokolov: Pivovar v klášteře se prozatím odkládá (3904) (TV Západ)

Projekt pivovaru v klášteře, který chtěli uskutečnit v Sokolově, se prozatím nekoná. Podzemní sklepní prostory, které již byly vyklizeny a byl zde proveden také archeologický průzkum, čekají na další úpravy. Místní pivovar musel najít náhradní řešení. Vaří pivo o kousek dál – v jiné budově patřící městu.

0

Před 9 měsíci
SZO