Ostrov: Ocenění Občan roku 2023 rozdána

Po roce měli občané Ostrova opět jedinečnou příležitost poděkovat a vyjádřit své uznání neobyčejným lidem, kteří se nestarají ne o sebe. Ocenění „Občan města roku“ se uděluje také za celoživotní zásluhy a rovněž může být uděleno in memoriam. Tak se stalo i letos.

dezinfekce

Ocenění Občan roku se uděluje od roku 1997, letos se tak stalo ve čtvrtek 16. května a slavnostního podvečera ve Dvoraně zámku se zúčastnily desítky lidí včetně těch, kteří letos posílali své nominace.

Občané obvykle nominují osobnost, která v uplynulém roce vykonala mimořádně významný čin. Ať už dosáhla úspěchů v oblasti vědy, kultury, sportu, vynikla při organizování společenských aktivit ve městě, nezištně se angažovala v sociálních službách nebo jinak výraznou měrou přispěla k rozvoji města a ke zvýšení kvality života našich občanů. Ocenění „Občan města roku“ se uděluje také za celoživotní zásluhy a rovněž může být uděleno in memoriam. Svůj návrh může podat každý z obyvatel Ostrova, doručené návrhy pak projednává Rada města Ostrov a o nositeli ocenění rozhoduje zastupitelstvo měs­ta.

Rada města letos předložila Zastupitelstvu města Ostrov návrh a zastupitelstvo města udělilo ocenění Občan města roku 2023 Mgr. Zdence Čepelákové in memoriam, za její celoživotní práci pro město Ostrov. Mgr. Zdenka Čepeláková byla nominována in memoriam, zemřela 19. 1. 2024. Odešla v ní velká osobnost, která celý svůj život zasvětila umění a historii našeho města. Výsledky její práce nás budou doprovázet i v dalším životě, naznačila nám cestu, po které je důležité jít dál. Ukázala nám bohatou historii Ostrova, která nás vždy spojovala, a i nadále bude spojovat s ostatním světem.

V letošním roce se Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo udělit ještě jedno ocenění Občan města roku 2023 za dlouholetou práci, a to panu Lumíru Pálovi. Lumíra Pála, hospodář Českého rybářského svazu z. s., žije v Ostrově od roku 1959 a vykonává tuto funkci v místní organizaci Ostrov od jejího vzniku v roce 1985 doposud. Byl, a od roku 2022 opět je, členem Zastupitelstva i Rady města Ostrov, 10 let působil jako vedoucí odboru správy majetku města. Město Ostrov dostalo i díky němu v roce 1994 od státu bezplatně v rámci privatizace státního majetku celou soustavu rybníků tzv. Borecké rybníky, o kterou se místní rybářský svaz pečlivě stará.

Letošní nominovaní

Pojďme si krátce představit osobnosti, které byly nominovány letos a během slavnostního podvečera obdržely grafický list jako památku na nominaci.

Emilie Anosovová: Zasvětila svou práci ve zdravotnictví především dětem v jesličkách. Nikdy jí potom po této bezesporu náročné práci nedošla energie a věnovala se mne i mému bratrovi se stejnou láskou a péčí. Bohužel již není mezi námi, domnívám se ale, že mnozí si ji pamatují. Velmi bych si vážila za celou naši rodinu tohoto ocenění in memoriam k nedožitým osmdesátým pátým narozeninám.

Josef Černý st.: Je již více než 50 let aktivním členem jednotky dobrovolných hasičů v Ostrově. Naše jednotka byla dlouhodobě nejvytíženější jednotkou v republice, a i přes svůj věk se pan Černý st. dokázal počtu výjezdů, novým postupům a technologiím přizpůsobit a pomáhat občanům města Ostrova, kdy bylo potřeba. Vzhledem k otevření stanice HZS Karlovarského kraje skončila pro dobrovolné hasiče jedna éra a nyní začíná úplně nová. Kdy jindy ocenit člověka, který celý život zasvětil hasičům než v současné situaci.

Eva Dufková: Ocenění získává za dlouholetou dobrovolnou práci v Oblastní charitě Ostrov. Letos oslavila životní jubileum 90. let a stále ještě pracuje jako charitativní dobrovolnice.

Mgr. Tomáš Fexa: Není sice občanem města Ostrova, ale již více jak 20 let se věnuje jako ředitel práci v Oblastní charitě Ostrov i nad rámec svých povinností. Za dobu svého trvání dokázal z mála vytvořit plně fungující zázemí seniorům, které se sestává ze dvou pečovatelských domů, kde je příjemná oáza klidového pobytu střídána různými aktivitami. Do kompetence pana ředitele patří např. i šatník, potravinová banka, další drobné akce, které vyžadují spoustu času a úsilí, což mohou potvrdit i další dobrovolné členky Charity.

Alexandr Holý: Nominaci zaslal pan Jaroslav Kothera: Pan Holý je nominován za jeho zásluhu při vypracování a prosazení návrhu obchvatu města. Dále dal podnět k zastavení výstavby rodinných domů vedle klášterního areálu a navrhl jeho další využití. Se záměrem seznámil také odborníky – např. Mgr. Čepelákovou nebo Františka Jankovského. Výsledkem bylo, že byl postaven v blízkosti kláštera pouze jednoho rodinného domu a to ve vzdálenosti, kde nenarušuje pohled na klášterní areál.

Judita Ilková: Nominaci zaslala paní Anna Kolářová: Jako Občana roku navrhuji paní Juditu Ilkovou. Od roku 2010 je velice aktivní předsedkyní Svazu diabetiků. Bez jejího akčního zápalu by diabetici neměli tolik možností se činorodě scházet. Její zásluhou se diabetici sportovně vyžívají na boowlingu, chodí cvičit do bazénu, účastní se zájezdů, každý rok jezdí na rekondiční pobyty, pomáhá se zajištěním činnosti poradny.

Karel Klingora: Je dlouholetý předseda modelářského klubu v Ostrově (od roku 1965 do dnes). Zakládající člen modelářského klubu (v roce 1959). Jako dlouholetý vedoucí modelářského kroužku přispěl významným způsobem k rozvoji modelářství v našem městě. Zasloužil se o pokračování klubu i po změnách v roce 1989. Stále aktivně pracuje v klubu. Během svého života se věnoval rovněž sportovní střelbě, účastnil se úspěšně mnoha střeleckých soutěží. Pracoval v bývalém závodě Škoda, ale také např. ve VDUPu (Výstavba dolů uranového průmyslu). Po odchodu do důchodu se věnuje mimo jiné i lidovým řemeslům.

Ing. Josef Macke: Velmi se zajímá o historii města Ostrov a má v této oblasti velké znalosti. Je vedoucím skautského oddílu Bystřina Hroznětín, pořádá pro skauty jarní a letní tábory a pravidelně každý týden se se skauty schází a zúčastňují se různých akcí. Je aktivním členem četnického spolku Habersbirk, kdy se spolu s dalšími v četnických uniformách zúčastňují různých celoměstských akcí na Karlovarsku, kde pořádají ukázky. Věnuje se celoročně badatelské práci, pořizuje fotodokumentaci, píše články do Ostrovského měsíčníku. V neposlední řadě se zabývá i otázkou holocaustu, byl iniciátorem zpracování návrhů a instalace „Kamenů zmizelých“ v našem městě a pokračuje v této činnosti.

MUDr. Marie Pašková: Celý život pracovala na zubním oddělení polikliniky Ostrov nad Ohří. Rukama jí prošly tisíce lidí, než před rokem odešla do zaslouženého důchodu. Vždy se snažila co nejlépe každému vyhovět. Byla, jak se říká „starý praktik“.

MUDr. Petr Pavelka: Doktor Pavelka je vynikajícím lékařem na svém místě, který již roky zachraňuje pacienty a velmi jim pomáhá svými zkušenostmi s nemocemi trávicího traktu. Můžeme všichni být rádi, že v našem městě tolik let ordinuje a nemusíme na vyšetření jezdit mimo Ostrov.

MgA. Stella Turková, MBA: Pod patronátem primáře psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov MUDr. Tomáše Turka a jeho choti MgA. Stelly Turkové, MBA funguje v nemocnici nově denní stacionář, kam jednou za týden docházejí senioři na celodenní program. Klienty pokaždé čeká kognitivní trénink, arteterapie a další aktivity. „Chceme dosáhnout zlepšení kognitivních schopností, udržení soběstačnosti a psychické pohody u každého z našich budoucích klientů. Ti si zároveň mohou vytvořit nové společenské kontakty, trénovat tady s námi pravidelně paměť, učit se novým věcem, a hlavně mohou docházet i dlouhodobě,“ vysvětluje program stacionáře jeho spoluautorka MgA. Stella Turková, MBA.

Zdroj: Město Ostrov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR