ZPRÁVY 2000 Karlovarský kraj

2000 – Region: Novoroční přání osobností (TV Západ)

„Byl jsem Vámi zastižen právě ve stavu, kdy jsem nyní po nemoci. Myslím si, že je ale také dobré nemoc prodělat, aby člověk poznal, že život není jen procházkou a že je potřeba také myslet i na zdraví a jiné věci než je při běžném plnění úkolů, na to máme vůbec možnost myslet. Víme také, že stojíme na důležitém prahu dvou tisíciletí – jedno končí a druhé začíná. Myslím si, že laciné předsevzetí – v tom se vylepšíme apod., je málo.

0

Před 3 roky

2000 – Sokolov: Jednání o problému záškoláctví (TV Západ)

Sokolovská Rada města projednala zprávu Komise péče pro rodinu a dítě zabývající se problematikou záškoláctví. Ze zprávy vyplývá, že v loňském roce poklesl na sokolovských základních školách počet neomluveně zameškaných hodin v porovnání s rokem loňským z více než deseti na necelých 7 tisíc.

0

Před 3 roky

2000 – Sokolov: Rozpočet města 2001 bude vyrovnaný (TV Západ)

Sokolovská městská Rada projednala na svém posledním zasedání návrh rozpočtu města Sokolov na rok 2001. Sestavován je na základě návrhů jednotlivých odborů Městského úřadu. Rada musela rozhodnout o základní otázce, a to zda-li bude rozpočet předložen zastupitelstvu ke schválení jako vyrovnaný či schodkový.

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: Nová koncepce údržby historického jádra města (TV Západ)

Vedení chebské radnice zadalo Majetkoprávnímu odboru Městského úřadu vypracování koncepce údržby historického jádra Chebu. Tato část města je památkovou rezervací a většina domů, které se v ní nacházejí, byla vyhlášena za kulturní památky. Dokument by měl být jakýmsi plánem oprav jednotlivých budov v historickém centru do roku 2004.

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: O přidělení obecního bytu rozhodne výše nájemného (TV Západ)

Od počátku příštího roku vstoupí v platnost podstatné změny v systému přidělování chebských obecních bytů. Do této doby bylo rozhodujícím kritériem postavení žadatele v pořadníku, které zohledňovalo především jeho stávající podmínky pro bydlení a sociální aspekty. Od Nového roku bude o přidělení bytu spolurozhodovat také nabídnutá výše nájemného.

0

Před 3 roky

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 52. týdne 2020 (TV Západ)

Vysílání 25.12.2020-28.12.2020, 1. 2000 – Cheb: O přidělení obecního bytu rozhodne výše nájemného (TV Západ), 2. 2000 – Cheb: Nová koncepce údržby historického jádra města (TV Západ), 3. 2000 – Sokolov: Rozpočet města 2021 bude vyrovnaný (TV Západ), 4. 2000 – Sokolov: Jednání o problému záškoláctví (TV Západ), 5. 2000 – Region: Novoroční přání osobností (TV Západ)

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: Knihovna rozváží svým čtenářům knihy již 40 let (TV Západ)

V posledních letech vtrhla do českých knihoven automatizace. Samozřejmostí se stává připojení na internet a tak trochu se přestalo mluvit o samotné práci se čtenáři. Proto by stálo za připomenutí, že chebská Okresní knihovna vstupuje i do nového tisíciletí se zcela ojedinělou službou, a to rozvozem knih přímo do domácností. Tuto službu běžnou především ve Skandinávských zemích poskytuje již plných 40 let jako jediná knihovna v republice.

0

Před 3 roky

2000 – Sokolov: Město daruje nemocnici jeden milion korun (TV Západ)

V rozpočtu města Sokolov se nyní na sklonku roku objevila určitá finanční rezerva. Z tohoto důvodu se radnice rozhodla poskytnout místní nemocnici příspěvek ve výši 1 milion korun na dovybavení operačních sálů.

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: Zahradní výstava poprvé opustí hranice Německa (TV Západ)

Cheb společně s bavorským městem Marktredwitz uspořádají v roce 2006 zahradní výstavu, která má u našich západních sousedů mnohaletou tradici. Výběrová komise složená ze zástupců bavorských ministerstev a představitelů pořádající organizace tak rozhodla o tom, že výstava vůbec poprvé ve své historii opustí hranice Německa.

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: Projekt Známe Vietnam bude i pro širší veřejnost (TV Západ)

Vietnamská komunita v Chebu a i dalších městech v příhraničí se v posledních letech stává nepřehlédnutelnou. Chebská ekonomická fakulta proto zorganizovala přednášku doktorky Petry Müllerové z katedry Dálného východu pražské Filozofické fakulty, která měla posluchače seznámit nejen s historií Vietnamu, ale také s kořeny nežádoucích konfliktů vyplývajících z odlišných tradic, kultury i náboženství Vietnamců.

0

Před 3 roky

2000 – Sokolov: Město za prodej akcií získalo přes 200 milionů (TV Západ)

Více než 200 milionů korun postupně získala sokolovská radnice za prodej akcií z majetku města. Jednalo se o akcie Sokolovské uhelné, Západočeské energetiky, Západočeské plynárenské a několika dalších společností. Získané peníze byly použity např. na celkovou rekonstrukci divadla či na koupi a následnou opravu krytého plaveckého bazénu.

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: V Galerii Růžový kopeček probíhá výstava Andělé (TV Západ)

Od 9. prosince probíhá v chebské Galerii Růžový kopeček poslední výstava letošního roku, tedy i tohoto století a tisíciletí, nazvaná Andělé. Expozice představuje dílo dnes již nežijícího pražského výtvarníka a grafika Jiřího Žaluda.

0

Před 3 roky

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 51. týdne 2020 (TV Západ)

Vysílání 18.12.2020-21.12.2020, 1. 2000 – Cheb: V Galerii Růžový kopeček probíhá výstava Andělé (TV Západ), 2. 2000 – Sokolov: Město za prodej akcií získalo přes 200 milionů (TV Západ), 3. 2000 – Cheb: Projekt Známe Vietnam bude i pro širší veřejnost (TV Západ), 4. 2000 – Cheb: Zahradní výstava poprvé opustí hranice Německa (TV Západ), 5. 2000 – Sokolov: Město daruje nemocnici jeden milion korun (TV Západ), 6. 2000 – Cheb: Knihovna rozváží svým čtenářům knihy již 40 let (TV Západ)

0

Před 3 roky

2000 – Cheb: Galerie G4 oslavila 15. narozeniny (TV Západ)

Na pátek 8. prosince připravila chebská Galerie G4 oslavu svých 15. narozenin. Galerie, která vznikla na místě bývalého podchodu, si za dobu svého působení získala značné renomé a pevné místo na české fotografické a výtvarné scéně. Součástí oslav byla první samostatná výstava plzeňského fotografa Jana Schýbala, jehož tvorba je úzce spjata s tvůrčími dílnami G4.

0

Před 3 roky