Region: Počet nemocných respirační infekcí klesá

Nemocnost akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

dezinfekce

V 07. kalendářním týdnu 2020 byla nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1560 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým kalendářním týdnem představuje pokles o 14,7 %. Došlo k poklesu nemocnosti ARI ve všech věkových skupinách. Nemocnost ARI v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou nemocnost ARI v Karlovarském kraji i ČR uvádí tabulka 1. Vývoj nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2019/2020 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

Nejvyšší nemocnost ARI byla v 07. kalendářním týdnu 2020 v okrese Karlovy Vary (1599 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Cheb (1514 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Sokolov byla nemocnost ARI 1555 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k poklesu nemocnosti ARI ve všech okresech, a to o 12,6 % v okrese Karlovy Vary, o 19,9 % v okrese Sokolov a o 11,8 % v okrese Cheb.

V 07. kalendářním týdnu 2020 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 6 nových potvrzených případů chřipky. V letošní sezóně 2019/2020 (30. kalendářní týden 2019 – 07. kalendářní týden 2020) je evidováno v Karlovarském kraji celkem 51 potvrzených případů chřipky, a to zejména v dospělé populaci (viz tabulka 2). Onemocnělo 23 mužů a 28 žen. Deset případů chřipky bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, kterou zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 46x chřipka A (z toho 2x chřipka A(H1N1) a 1x chřipka A(H3N2)) a 5x chřipka B. V 11 případech (6 mužů ve věku 61, 63, 73, 74, 75, 81 let a 5 žen ve věku 51, 55, 60, 73, 82 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky. Celkem 16 nemocných bylo hospitalizováno na ARO či JIP, 6 nemocných na standardních odděleních a u 29 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 4 klinicky závažných případů chřipky došlo k úmrtí. Celkem 14 pacientům byla podána antivirotika. U 6 pacientů byla v předsezóně aplikována očkovací látka proti chřipce, 43 pacientů nebylo v předsezóně očkováno proti chřipce a ve 2 případech se nepodařila očkovací anamnéza proti chřipce zjistit.

I v letošní sezóně 2019/2020 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v kraji údaje o počtu očkovaných osob proti chřipce.  Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 2,62 % (data nejsou kompletní).


Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy