Region: Nezaměstnanost v Karlovarském kraji v červnu znovu klesla, podíl nezaměstnaných osob je 4,3 %

K 30. 6. 2024 evidoval Úřad práce v Karlovarském kraji celkem 8 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 970 lidí. Úřadu práce se v červnu podařilo zprostředkovat zaměstnání pro celkem 727 uchazečů, je to o 65 lidí méně než v předchozím měsíci a o 256 více než ve stejném období minulého roku.

dezinfekce

Také v průběhu prázdnin budou probíhat rekvalifikační a vzdělávací kurzy financované     z Národního plánu obnovy zaměřené na oblast digitálních kompetencí a průmyslu 4.0. „Jsme rádi, že je o kurzy stále větší zájem. Pro srovnání, v 1. pololetí roku 2023 bylo úspěšně ukončeno 21 rekvalifikací, zatímco v 1. pololetí roku 2024 již 209 rekvalifikací. U vzdělávacích kurzů je nárůst ještě výraznější, kdy v 1. pololetí roku 2023 nebyl ukončen žádný kurz, v roce 2024 již 241 kurzů. Absolvování rekvalifikačního či vzdělávacího kurzu je vhodné i v případě, že má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou a má možnost nastoupit do nové práce. Můžu třeba zmínit příklad paní Soni, která pro novou pracovní pozici potřebovala mít základní znalosti účetnictví s využitím výpočetní techniky. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu byla okamžitě přijata do nového zaměstnání,“ říká Pavel Kučera, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Významnou pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání představují také Úřadem práce realizované projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Realizace projektů byla zahájena v průběhu roku 2023 a do dnešního dne bylo s příspěvkem Úřadu práce umístěno do práce 361 uchazečů o zaměstnání a novou kvalifikaci získalo 735 účastníků projektů. 

K 30. 6. 2024 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Karlových Varech celkem 8 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 154 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl vyšší o 970 lidí. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 936 uchazečů. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 31 a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 59 uchazečů.

Bez práce byli především uchazeči o zaměstnání bez vzdělání, s neúplným základním vzděláním a základním vzděláním, jejich počet se v porovnání s prvním pololetím roku 2023 zvýšil o 517 osob. Na celkovém podílu nezaměstnaných se tito uchazeči podíleli k 30. 6. 2024 hodnotou 46,5 %. Pokud jde o rozdělení profesí, bez práce byli především pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

Počet volných pracovních míst dosáhl k 30. 6. 2024 hodnoty 5 142, oproti loňskému roku došlo k poklesu o 832 míst. Naopak nově hlášených volných pracovních míst bylo k 30. 6. 2024 celkem 767, což představuje nárůst oproti předchozímu roku o 297 nových pracovních míst. 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 043 uchazečů o zaměstnání, tj. 23 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných žen se snížil na 4,7 %, podíl nezaměstnaných mužů se snížil na 3,9 %.
Kraj evidoval k 30. 6. 2024 celkem 5 142 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 38 vyšší než v předchozím měsíci a o 832 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,7 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Sokolov (3,3), Karlovy Vary (2,6) a Cheb (0,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 147 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 6,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 704, na jedno volné místo připadalo 0,5 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 1 422 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 3 720 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024