ZPRÁVY Rozvoj Karlovarský kraj

Cheb: Sociální službu Vilík převezme kraj (TV Západ)

Jedním z bodů návštěvy hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka v Chebu bylo téma sociální služby Vilík. Ta poskytuje Domov pro děti se zdravotním postižením od věku 3 let, které jsou z důvodu svého znevýhodnění částečně nebo úplně závislé na pravidelné pomoci jiných lidí.

0

Před 4 dny

Karlovy Vary: Ve městě se otevřela nová bilingvní základní škola

Montessori třídy fungují po celém světě a od 1. září 2021 je budou moci nově navštěvovat děti i v Karlových Varech. S novým školním rokem se poprvé otevřou dveře Carlsbad Montessori School, bilingvní školy založené na autentických principech Marie Montessori. Láska ke vzdělání, vlastní odpovědnost, připravené prostředí, podpora přirozené zvídavosti, rozvoj dětské osobnosti a samostatnosti jsou tu prioritou.

0

Před měsícem

2011 – Cheb: Město chce pomoci rozvoji letiště (4441) (TV Západ)

Chebské letiště získalo v loňském roce statut veřejného letiště pro vnitrostátní provoz. Město hodlá ve spolupráci s aerokluby pomoci s jeho dalším rozvojem. Považuje jej za strategický prvek dopravní infrastruktury a jako takový by měl doplňovat fungující letiště v regionu.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 34. týdne 2021 (TV Západ)

Vysílání 20.08.2021-23.08.2021, 1. 2001 – Cheb: Na Jesenici se zhoršuje kvalita vody (TV Západ), 2. 2001 – Sokolov: Mateřské centrum zahájilo svou činnost (TV Západ), 3. 2001 – Sokolov: Děti budou mít nová moderní hřiště (TV Západ), 4. 2001 – Cheb: V galerii jsou k vidění díla Augusta Brömse (TV Západ), 5. 2001 – Cheb: G4 vystavuje Světelné obrazy z Ruska (TV Západ), 6. 2011 – Cheb: Město chce pomoci rozvoji letiště (4441) (TV Západ),

0

Před měsícem

Cheb: Krov františkánského kostela si můžete prohlédnout virtuálně

V rámci čtyřletého projektu ÉTA, který je zaměřený na využití potenciálu historických krovů pro rozvoj vzdělávání a turistiky vznikl mimořádně zajímavý dokument, zpřístupňující pro širokou veřejnost jinak nepřístupný krov lodi kostela Zvěstování Panny Marie františkánského kláštera v Chebu.

0

Před 2 měsíci

V kraji se rozšíří aktivity zaměřené na rozvoj digitálních dovedností především u žen a dětí

Především ženy, ale i děti a mládež budou mít příležitost rozvíjet v Karlovarském kraji své znalosti informačních technologií. Díky tomu se může zvýšit jejich zájem o studium technických vysokých škol i o práci v tomto oboru, který je nyní podle statistik doménou mužů.

0

Před 3 měsíci

2001 – Cheb: Rada města projednávala veřejné zakázky (TV Západ)

Chebská Rada města projednala na svém posledním zasedání komplexní zprávu hodnotící zadávání veřejných zakázek od počátku současného volebního období. Z tohoto materiálu vyplývá, že k některým chybám došlo především při dodatečném navyšování původně stanovených nákladů.

0

Před 3 měsíci

Hejtmani požadují víc peněz na rozvoj zdravotnictví

Upravit výzvy určené na rozvoj zdravotnictví v rámci dotačního programu REACT-EU tak, aby byly spravedlivě rozděleny do všech krajů - to je cílem Asociace krajů ČR. Požaduje proto po ministerstvu zdravotnictví a po ministerstvu pro místní rozvoj navýšení alokace v 98. výzvě tak, aby mohla být dotace poskytnuta všem žadatelům, kteří splní hodnotící kritéria.

0

Před 4 měsíci

Chodov: Rozvojovou strategii mohou ovlivnit i obyvatelé města

Strategický plán rozvoje města do roku 2030 začal v těchto dnech připravovat Chodov. Do jeho tvorby chce intenzivně zapojit i jeho obyvatele.

0

Před 5 měsíci

Výzva karlovarské agentury rozvoje podnikání

"Podnikatelé v Karlovarském kraji – sdílejte s námi inovační úspěchy a zkušenosti“ – tak zní výzva Karlovarské agentury rozvoje podnikání (KARP), která míří na 63 tisíc podnikatelů v našem kraji. Pandemická situace v posledním roce ovlivnila většinu z nich a přiměla je, možná nevědomě, k zavádění inovací do svého byznysu a k němu přidružených procesů.

0

Před 6 měsíci

2001 – Cheb: Divadlo získá novou fasádu (TV Západ)

V průběhu letošního roku bude opravou fasády dokončena kompletní rekonstrukce chebského Západočeského divadla. Radnici se navíc na tuto akci podařilo získat významnou finanční dotaci z regionálního Programu podpory rozvoje severozápadních Čech.

0

Před 6 měsíci

Sokolovsko: Prioritou pro mikroregion zůstává rozvoj území

Mikroregiony vznikají kvůli společnému prosazování zájmů obcí a místních komunit s cílem dosáhnout změn. Obce spojuje do mikroregionů především společný zájem na obecném rozvoji území. To patří i k cílům Mikroregionu Sokolov – východ, jehož členy jsou města a obce ze Sokolovska a také z části Karlovarska. Ve vedení mikroregionu aktuálně došlo k personálním změnám na hlavních řídících pozicích. A to na místě předsedy svazku obcí a manažera svazku.

0

Před 6 měsíci

2001 – Sokolov: Město investovalo do bytového fondu 196 milionů (TV Západ)

Město Sokolov prodalo od roku 1994 již více než 3200 obecních bytů. Získané finance přibližně 220 milionů korun jsou na základě rozhodnutí zastupitelstva investovány, až na několik výjimek, zpět do rozvoje a oprav bytového fondu. Výjimečnými akcemi, které byly rovněž hrazeny z peněz získaných z prodeje bytů, jsou např. rekonstrukce sokolovského divadla či koupě a následná oprava krytého plaveckého bazénu.

0

Před 7 měsíci

2011 – Sokolov: Město zavede parkovací automaty (4295) (TV Západ)

V Sokolově se chystá na letošní rok instalace parkovacích automatů. Je to jeden z plánovaných kroků řešení dopravní situace ve městě.

0

Před 8 měsíci
netConcert