Cheb: Řídicí výbor projektu MAP II shrnul dosavadní výsledky (TV Západ)

Dvacetičlenný řídicí výbor chebského projektu Místní akční plán II pro oblast školství jednal v úterý 12. října a jako hosté na něj byli pozváni také členové všech šesti pracovních skupin - pro čtenářskou a matematickou gramotnost, financování, rovné příležitosti, ICT a také pro specifická regionální témata. Dalšími vítanými hosty byli zřizovatelé a ředitelé škol z Ašska, kteří mají zájem zapojit se do navazujícího projektu MAP III. Ten město Cheb plánuje od června příštího roku.


Projektu MAP II Cheb, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku, předsedá starosta Chebu Antonín Jalovec. Jsou v něm zastoupeni jak zřizovatelé škol a školských zařízení, tak ředitelé základních a mateřských škol, ZUŠ a DDM, a to z celého území SO ORP Cheb. Dalšími členy jsou zástupci rodičů, dále karlovarská pobočka NPI ČR, chebská Pedagogicko-psychologická poradna, místní akční skupina MAS 21, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Chebsko a zástupci projektu Krajský akční plán školství, který souběžně realizuje Karlovarský kraj. Nejnovějším členem je také zástupce Agentury pro sociální začleňování. 

Na programu jednání bylo shrnutí dosavadních výsledků projektu za uplynulých 3,5 roku. Další aktivity, které jsou ještě v plánu, představila hlavní manažerka Jana Krejsová.

"Dabing se třeba chystá nebo hlasová technika – fonetika. To jsou akce, které již mají přesný datum - vždy pro uzavřenou skupinu pedagogů. Máme předjednaného pana Ptáčka. To se moc těším, jestli přijede do Chebu, protože to je velká osobnost. Prof. Ptáček je dětský psychiatr. Přednášku chceme ten den koncipovat nejen pro pedagogickou veřejnost, ale i pro rodiče, když se nám to povede. Takže by to měla být velká akce. Na jaře chystáme, pracovně tomu říkáme CheBook. Měly by to být workshopy se spisovateli pro školy. Zaměřit se trošku na čtenářskou gramotnost – pro větší děti. To by měla být velká akce. Teď na podzim nás ještě čeká, byl již jednou odložený Festival, říkáme mu FOFR, a je to Festival filmových ratolestí. Jsou to krásné záležitosti Základní umělecké školy, Dům dětí a mládeže mají filmařské kroužky, čtenářské kroužky, animaci apod., ve kterých se děti již od dětství připravují na budoucí profesi. Již jsme měli jeden ročník. Kvůli covidu byl již jeden ročník zrušen. Letos by to mělo být v listopadu. V Papírně, kde se budou školy prezentovat a budou pouštět filmy, které děti připravily. Tento ročník bude zaměřen na nadané děti mezi námi. Každý bude mít medailonek. Natočili to jejich kamarádi. Mělo by to být i o animacích. Budou tam i krátké animované filmy. Už první ročník jsme měli přes 80 návštěvníků. Nyní bychom to měli udělat nejen pro rodičovskou a pedagogickou veřejnost, ale budeme to propagovat na stránkách města. Moc hezká akce, na kterou se těšíme. Co ještě chystáme? Tak třeba jsou tady již pravidelné edukační lekce. Děláme to pro školy v rámci edukačního centra, které jsme založili v rámci tohoto projektu. Jmenuje se to Putování za poklady Chebu. Taková bojovka, kdy děti různého věku, zatím to děláme pro menší, prochází s lektory a herci centrum Chebu a učí se, aby samy přicházely na to, kolik domů má Špalíček, jaké zde máme kašny, jaký je městský znak. Prožijí si to a o to více si to snad budou pamatovat a možná to město budou mít o to raději. O hradu se neučí ve třídě, jdou ale na hrad, přímo si něco vyzkouší. Takže máme nachystáno, myslím si, dost věcí. Jen chci říci, že to bude pokračovat. Není to jenom tak, že když je evropská dotace, tak to pak skončí. Víme, že do konce příštího programovacího období by měl tento místní akční plán vzdělávání min. do roku 2025 dále fungovat. Takže se snažíme věci nastavit dlouhodobě," popsala Jana Krejsová, hlavní manažerka projektu.  

Řídicí výbor má rozhodující úlohu také při schvalování tzv. Strategického rámce, v němž jsou zahrnuty projednané investiční záměry v území. Začátkem příštího se bude schvalovat další, již sedmá aktualizovaná verze. Schválený strategický rámec bude i nadále podmínkou pro podání žádosti v novém operačním programu IROP 2021-2027, jehož první výzvy se očekávají na jaře 2022. 

Projekt „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Cheb“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009119, je financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a město Cheb jej realizuje od června 2018 do května 2022. 

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Monica Mancini
seo uniweb