ZPRÁVY Památka Karlovarský kraj

Obnova theatronu ve Valči umožní jeho důkladný průzkum

Poodhalit mnohá tajemství theatronu v zámeckém parku ve Valči by mohla série průzkumů, které zde zahájili stavební historici, archeologové a další odborníci. Ojedinělou příležitost pozoruhodnou stavbu důkladně prozkoumat dávají stavební práce, které byly k záchraně a dlouho plánované obnově této památky před několika dny zahájeny. O funkci stavby ani o jejím stáří není totiž mnoho informací.

0

Před týdnem

Kraslice: Evangelický kostel byl prohlášen kulturní památkou

Evangelický kostel s farou v Kraslicích, dílo významného německého architekta a teoretika architektury první poloviny 20. století Otto Bartninga, zapsalo ministerstvo kultury nově na Ústřední seznam kulturních památek. Modernisticky pojatá sakrální stavba s minimem dekorativních prvků stojící na vyvýšeném místě na okraji Kraslic je významnou dominantou města.

0

Před 3 měsíci

Nové kulturní památky na území Karlovarského kraje

Poutní kaple Panny Marie u Lachovic na Toužimsku a pomník J. M. Kahlera u Horních Pochlovic nedaleko Chlumu Sv. Maří - to jsou dvě nové kulturní památky na území Karlovarského kraje.

0

Před 3 měsíci

Karlovarský kraj podpořil projekt Lázní Kyselka

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválilo poskytnutí dotace ve výši 350 000 korun lázním v Kyselce. Podpoří tak projekt „Lázně Kyselka – architektonický územní generel a studie proveditelnosti,“ v jehož rámci má dojít k rehabilitaci památkového areálu městských lázní v Kyselce.

0

Před 4 měsíci

Kladská byla prohlášena novou krajinnou památkovou zónou

Novou krajinnou památkovou zónou v Karlovarském kraji se od 22. prosince 2020 stává území někdejšího loveckého revíru Kladská v nejvyšších partiích Slavkovského lesa. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury s ohledem na vysoké kulturně historické i přírodní hodnoty, jež toto území vykazuje. Krajinná památková zóna Kladská byla vyhlášena k ochraně kulturní krajiny, která si dosud zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století.

0

Před 4 měsíci

Sokolov: Na Starém náměstí byly položeny Kameny zmizelých (TV Západ)

Sokolov se připojil k řadě měst z dvacítky zemí, kde jsou umístěny Kameny zmizelých. V Karlovarském kraji jsou tyto památeční dlaždice zatím v Chodově a Karlových Varech a nyní nově i na sokolovském Starém náměstí.

0

Před 4 měsíci

Chlum: Kraj schválil rozšíření přírodní rezervace (TV Západ)

Rada Karlovarského kraje schválila rozšíření přírodní rezervace Chlum. Ta se rozkládá poblíž obce Chlum u Novosedel v katastru obce Pšov na Karlovarsku u hranic s Plzeňským krajem. Cenné území tak doplní řadu dalších chráněných lokalit v našem kraji.

0

Před 6 měsíci

Památka zesnulých vyláká na silnice sváteční řidiče

Památka zesnulých tzv. Dušičky připadají na datum 2. listopadu, lidé ale navštěvují blízké, kteří nejsou již bohužel mezi námi na místech posledního odpočinku i s týdenním předstihem a mnohdy i několik dní poté. Sychravé podzimní počasí ještě toto smutné období dokresluje.

0

Před 6 měsíci

Karlovy Vary: Revitalizace Císařských lázní běží naplno

V plném proudu je v současnosti 1. etapa revitalizace Císařských lázní, kterou Karlovarský kraj úspěšně zahájil 14. prosince 2019. Od zahájení stavby zatím stavebníci provedli práce za cca 50 milionů korun. Jde především o zajištění stavby, tryskové injektáže, mikropiloty, provětrávané podlahy, odkrytí anglických dvorků či zpracování podrobných pasportů jednotlivých prvků.

0

Před 9 měsíci

Karlovarský kraj pečuje o zvláště chráněná území

Karlovarský kraj se v naší zemi řadí k oblastem s unikátním přírodním bohatstvím. Kromě chráněných území, která se nacházejí v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a ve vojenském újezdu Hradiště, se kraj stará o více než 70 přírodních památek a rezervací, ležících takzvaně ve volné krajině. V letošním roce na údržbu těchto území vyčlenil 4 miliony korun. Aktuálně zafinancoval práce na úpravě stavu přírodní památky Rotavské varhany.

0

Před 9 měsíci

Naučná stezka Kladská získala prestižní cenu Adolfa Heyduka

V úterý 16. června 2020 ve Svijanech byla slavnostně Správě CHKO Slavkovský les udělena za naučnou stezku Kladská cena Adolfa Heyduka za rok 2019 pro památku nejvíce přátelskou zdravotně znevýhodněným v kategorii geologické lokality.

0

Před 9 měsíci

Karlovy Vary: Goethova vyhlídka usiluje o zvláštní ocenění

Až do soboty 15. srpna 2020 mohou milovníci památek v internetovém hlasování na webu Národního památkového ústavu vybírat vítěze zvláštního ocenění „Památky děkují.“ To je součástí již tradičního každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu „Patrimonium pro futuro.“

0

Před 9 měsíci

2000 – Cheb: Využití chátrajícího kláštera je stále nejasné (TV Západ)

Objekt kláštera v ulici 17. listopadu v blízkosti chebského sídliště Spáleniště, který po roce 1989 opustila Pohraniční stráž, již několik let chátrá. Kongregace milosrdných sester, jež je jeho vlastníkem, před nedávnem projevila zájem o spolupráci s městem na dalším využitím této památky.

0

Před rokem

Anekdota z bečovského zámku rozveselí smutnou mysl

Ačkoliv je zahájení nové návštěvnické sezony prozatím na všech památkách v regionu až do odvolání odloženo, zaměstnanci bečovského hradu a zámku se i nadále věnují naplno své práci a chystají se na návrat prvních turistů. Kromě toho společně s originálním vydavatelstvím Ivana Rillicha a s oblíbeným českým karikaturistou Zdeňkem Hofmanem připravili speciální kreslenou anekdotu pro tyto nelehké dny. S humorem jde přeci všechno líp.

0

Před rokem
uniweby