ZPRÁVY Odpad Karlovarský kraj

Karlovy Vary: Začíná svoz objemného odpadu

Obyvatelům Karlových Varů budou v průběhu nadcházejících čtyř sobot k dispozici velkoobjemové kontejnery určené k odložení nepotřebných věcí z domácností. Stejně jako v loňském roce půjde o jediný svoz objemného odpadu prostřednictvím kontejnerů. I nadále je ale k dispozici takzvané Odpadové taxi.

3

Před měsícem

Karlovy Vary: V říjnu vyjede Odpadové taxi

Město Karlovy Vary nabídne obyvatelům novou službu. Odpadové taxi pomůže s odvozem nepotřebného nábytku a jiného objemného odpadu na sběrný dvůr. „Je to alternativa ke svozu objemného odpadu, který organizujeme jednou ročně.

0

Před 8 měsíci

Region: V loňském roce občané kraje vytřídili 447 000 kg vysloužilých elektrozařízení

Občané Karlovarského kraje v loňském roce díky odevzdaným elektrozařízením uspořili 4 461 MWh elektřiny, 405 166 litrů ropy, 26 873 metrů krychlových vody a 319 tun primárních surovin. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování, které má k dispozici kolektivní systém ASEKOL. S ním kraj spolupracuje na zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení v regionu.

0

Před 9 měsíci

Region: Města a obce převzaly ceny za úspěch v soutěžích zaměřených na třídění odpadu

Na hrad Loket dnes pozval Karlovarský kraj představitele měst a obcí, které se úspěšně účastnily tradičních soutěží vyhlašovaných v oblasti odpadového hospodářství. Soutěže obcí jsou realizovány v rámci společných projektů Karlovarského kraje a společností EKO-KOM, a.s., ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.

0

Před 12 měsíci

Cheb: Blíží se splatnost poplatků za odpad a ze psů

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022 se hradí na účet města Chebu č. 8847450257/0100 u KB, a to na variabilní symbol, který byl každému poplatníkovi přidělen a oznámen v minulých letech.

0

Před rokem

Karlovy Vary: Sběrné dvory na Velikonoce upravují provozní dobu

Pokud zamýšlíte období velikonočních svátků využít k vyklízení a odvozu nepotřebných věcí na sběrné dvory, podívejte se na upravenou provozní dobu.

0

Před rokem

Sokolov: Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou vyváženy dvakrát týdně

Od 1. dubna zahajuje společnost SOTES svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRKO). Na základě žádostí občanů rozhodlo město Sokolov o navýšení četnosti svozu, a to na dva týdně. Vývozy budou probíhat každé pondělí a každý pátek, aby nedocházelo k naplnění kontejnerů během víkendu a přes týden tak měli občané volné kontejnery na ukládání BIO odpadu.

0

Před rokem

K otázce odpadového hospodářství v Karlovarském kraji diskutovali starostové Chebska

Radní Karlovarského kraje Ing. Karel Jakobec informoval o aktuální situaci v oblasti odpadového hospodářství.

0

Před rokem

Chodov: Město rozmístilo nádoby na olej

Nádoby na použitý olej z domácností nechal v těchto dnech rozmístit Chodov. Označené zelené plastové popelnice o objemu 240 litrů jsou zatím na šesti místech.

0

Před rokem

Cheb: Vytřídilo se rekordní množství odpadu, rezervy jsou u kuchyňského bioodpadu

V Chebu se vloni vytřídilo rekordní množství odpadu. Konkrétně se jednalo o 729 tun papíru, 533 tun plastů, 306 tun skla a 3 tuny kovů. Nárůst u těchto čtyř komodit činil v porovnání s rokem 2020 celkově 71 tun, tedy téměř 5 %. Na odměnách za vytříděný odpad získalo vloni město od EKO-KOMu zhruba 5,1 milionu korun, což bylo o půl milionu více než v roce 2020. Náklady na svoz tříděného odpadu však činí přibližně 8 milionů.

0

Před rokem

Chodov: Město podpoří třídění kuchyňského odpadu

Nádoby na biodpad o velikosti 240 litrů u rodinných domů nahradí v dohledné době nádoby s polovičním objemem. Město tak chce v rámci podpory třídění kuchyňského odpadu nastavit rovné podmínky jak u domkařů, tak u obyvatel panelových domů.

0

Před rokem

Sokolov: K dispozici budou mobilní sběrné dvory

Počínaje únorem nabízí Společnost SOTES obyvatelům města Sokolov možnost opět využívat takzvané mobilní sběrné dvory. Odložení odpadu je pro občany města bezplatné, svoz zajišťuje společnost SOTES. Přistavovány budou letos na čtyřech místech v celkem dvanácti termínech (šest termínů pro každou dvojici stanovišť). Poprvé to bude 19. února, naposledy 17. prosince.

0

Před rokem

Cheb: Lidé bez domova vyhazují odpad z kontejnerů

Městská policie aktuálně v Chebu řeší „necivilizovaný“ nešvar dnešní doby. Tento nešvar se týká vyhazování směsného odpadu z kontejnerů, které jsou umístěny po celém městě. Vyhazování provádí ve většině případů nepřizpůsobiví lidé bez domova, kteří bývají pod vlivem nejenom drog, ale i alkoholu.

0

Před rokem

Cheb: Vánoční stromky stačí odložit k popelnicím

Stačí je jednoduše odložit k popelnicovým stáním, odkud budou ode dneška průběžně odváženy

0

Před rokem
ČNSO Mendoza - Grammy night