Karlovy Vary: Začíná svoz objemného odpadu

Obyvatelům Karlových Varů budou v průběhu nadcházejících čtyř sobot k dispozici velkoobjemové kontejnery určené k odložení nepotřebných věcí z domácností. Stejně jako v loňském roce půjde o jediný svoz objemného odpadu prostřednictvím kontejnerů. I nadále je ale k dispozici takzvané Odpadové taxi.

dezinfekce

„Velkoobjemové kontejnery opět postupně přistavíme do všech čtvrtí ve městě a odpad od občanů samozřejmě převezmeme a odvezeme zdarma. Snažíme se tak eliminovat vznik černých skládek a nepatřičné odkládání nepotřebných věcí ke kontejnerům na komunální nebo tříděný odpad, což způsobuje nepořádek ve městě a také nemalé finanční náklady města spojené s odstraněním takového odpadu. Novinkou letošního svozu je způsob likvidace dřevního odpadu, tedy například dřevěného nábytku. Ten už se nesmí skládkovat, proto bude odkládán vedle velkoobjemových kontejnerů a bude svážen do městského sběrného dvora ve Staré Roli,“ vysvětluje náměstek primátorky města Tomáš Trtek.

Velkoobjemové kontejnery budou na obvyklých stanovištích ve městě k dispozici 22. a 29. dubna a 6. a 13. května vždy od 8 do 15 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, poskytovatel služby zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení. Do kontejnerů je možné odložit běžné vybavení domácností, například koberce, lino, sportovní náčiní a podobně. Nepatří do nich pneumatiky, elektrospotřebiče, stavební odpad, barvy, oleje, baterie a podobný odpad.

Alternativou k jednorázovému svozu objemného opadu je Odpadového taxi, které provozuje městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. K dispozici je po celý rok. „Tato služba je sice zpoplatněna, ale ne nijak vysokou částkou. Jde o 150 korun za kubík nákladu. Nespornou výhodou této služby je komfort. Odpad určený k odvozu stačí pouze připravit před dům, kde ho zaměstnanci naší organizace naloží. Navíc je možné si zvolit termín podle vlastních potřeb,“ dodává radní města Petr Bursík.

Harmonogram svozu objemného odpadu je k dispozici zde: https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-vok-duben-kveten-2023.

Informace k Odpadovému taxi získáte na webu Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary (zde: https://www.llpkv.cz/aktuality/odpad-odvezeme-od-domu-za-priznivou-cenu).

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit:

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý čalouněný nábytek, koberce, lino atd.)

Do velkoobjemových kontejnerů NELZE odložit:

pneumatiky, nebezpečné odpady vč. jejich obalů (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, stavební a demoliční odpad, dřevní odpad vhodný k recyklaci*

Dřevní odpad vhodný k recyklaci je možné odkládat v rozloženém stavu vedle kontejnerů, a to dle pokynů dohlížející osoby u konkrétního stanoviště. Od ledna letošního roku neumožňuje platná legislativa skládkování tohoto odpadu, a proto bude svážen valníkovým vozidlem přímo do sběrného dvora ve Staré Roli, Žižkově ulici.

*Dřevním odpadem vhodným k recyklaci se rozumí např. laminované dřevotřískové desky, dřevotřískové desky lakované nábytkovými laky, nábytek z masivního dřeva nebo z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně), OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy z masivního dřeva, přepravky, bedničky od ovoce, povrchově neupravené aj.

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy