Karlovy Vary: V dubnu a květnu proběhne svoz objemného odpadu

V nadcházejících týdnech se můžete pohodlně zbavit objemného odpadu. S jeho odvozem vám pomůže město. Na více než šesti desítkách stanovišť budou v průběhu dubna a května postupně rozmisťovány velkoobjemové kontejnery určené pro odložení nepotřebných věcí z domácností. Do nádob je možné vyhodit komunální odpad větších rozměrů, který se nevejde do běžných popelnic.

dezinfekce

Díky stále přísnější legislativě se ovšem výrazně omezuje druh odpadu, který je možné v rámci této svozové akce do kontejnerů vyhodit. „Tím, jak se zpřísňují pravidla pro nakládání s odpady, se stále více komodit musí třídit. Výrazně se tak zužuje škála odpadů, které do velkoobjemových kontejnerů můžeme od obyvatel města přijmout. Touto službou je zbavíme například starého čalouněného nábytku, koberců, lina a podobně. Do kontejnerů už ale nemohou lidé odhodit například kovy, plasty, vyřazené elektro, bioodpad, dokonce ani dřevní odpad. Ve spolupráci s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary ale v tomto případě umíme občanům vyjít vstříc. Pokud tedy přivezou například starou skříň nebo postel, převezmeme ji, zajistíme odvoz na sběrný dvůr a následnou likvidaci,“ vysvětluje radní Petr Bursík.

Velkoobjemové kontejnery budou do jednotlivých městských čtvrtí na obvyklá stanoviště rozmisťovány o sobotách od 20. dubna do 11. května. Podobně jako v předchozích letech budou k dispozici vždy od 8 do 15 hodin. Pokud budou v průběhu dne naplněny, poskytovatel služby zajistí jejich vyvezení a opětovné přistavení. Pro občany Karlových Varů je tato služba zdarma, město za ni ale zaplatí zhruba milion korun. „Náklady na tuto formu svozu odpadu jsou vysoké, rostou stále více, ale zároveň má svoz stále menší efekt, protože se za poslední roky opravdu výrazně zpřísnila pravidla. Asi bude na zvážení, zda v této akci pokračovat i nadále. Občané sice nic neplatí, na druhou stranu ale výrazně odčerpává prostředky z rozpočtu města,“ upřesňuje Petr Bursík. V loňském roce bylo ve městě rozmístěno 83 kontejnerů, obyvatelé do nich odložili 63 tun odpadu a město za službu a skládkovné zaplatilo 730 tisíc korun.

Alternativou k jednorázovému svozu objemného odpadu je Odpadové taxi, které provozuje městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary. K dispozici je po celý rok. „Tuto službu bych určitě upřednostnil a obyvatelům města doporučil. Je sice zpoplatněná, ale město ji částečně dotuje a uživatelé tak platí necelou polovinu skutečných nákladů. Cena 150 korun za metr krychlový odvezeného odpadu je jistě přijatelná cena a lidem odpadá nutnost odpad naložit a dopravit na stanoviště kontejnerů. V tomto případě odpad jen připraví před dům, kde ho zaměstnanci našich lázeňských lesů a parků naloží a odvezou. Benefitem je možnost zvolit si termín podle svých potřeb,“ uzavírá radní města Petr Bursík. 

Do velkoobjemového kontejneru je možné odložit: 

běžné vybavení domácností, například čalouněný nábytek, koberce, lino, obrazy apod. V rámci svozu je možné vedle kontejneru odložit i dřevní odpad, například sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, palety bez nečištění, dřevotřískové desky, regály, komody, kuchyňský nábytek, nábytek z masivu, OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy.

Do velkoobjemového kontejneru není možné odložit: 

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, stavební a demoliční odpad ani dřevní odpad vhodný k recyklaci. 

Dřevní odpad odebere městská organizace Lázeňské lesy a parky Kalovy Vary.

V rámci svozu je možné vedle kontejneru odložit i dřevní odpad, například sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, palety bez nečištění, dřevotřískové desky, regály, komody, kuchyňský nábytek, nábytek z masivu, OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy.

Harmonogram svozu objemného odpadu › (https://mmkv.cz/cs/harmonogram-rozmisteni-vok-duben-kveten-2024).

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy