Tříkrálová sbírka hlásí rekordní výtěžek

Během letošního ročníku Tříkrálové sbírky se podařilo vybrat rekordní částku. Koledníci na Karlovarsku vysbírali celkem 269 924 korun, což je nejvíce za celou dvacetiletou historii sbírky. Peníze budou použity na úhradu části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

dezinfekce

Sbírky se zúčastnilo téměř 280 koledníků, kteří převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara pochodovali se stovkou zapečetěných kasiček napříč ulicemi. Ani letos nechyběla netradiční družina ve složení hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, náměstek primátorky města Karlovy Vary Petr Bursík a plzeňský biskup Tomáš Holub.

Akci pořádala Farní charita Karlovy Vary.

„Tohoto výsledku bychom nedosáhli bez mnoha dobrovolníků – koledníků. Všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost. Poděkování patří rovněž i všem obyvatelům mnoha měst a obcí za jejich štědrost a pracovníkům Farní charity Karlovy Vary za organizaci a zajištění celé sbírky,“ uvedl ředitel charity Aleš Klůc s tím, že zvláštní poděkování patří ještě Jiřině Regietové a Vánočnímu domu v Karlových Varech za uspořádání Tříkrálového koncertu.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy