Region: Investice do krajských komunikací pokračují (TV Západ)

Rada Karlovarského kraje schválila zahájení projektu oprav komunikace z Nejdku směrem na Lesík, včetně modernizace mostu v Bernově. Zároveň projednala závěrečná hodnocení dříve dokončených akcí, které získaly příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

loop jazz club

"Došlo k vyhodnocení akce, která se jmenuje Napojení Podkrušnohorské výsypky. Ve skutečnosti jde o napojení budoucího areálu spol. BMW. To je celkem za 73 milionů korun. Druhá akce – to byla úprava mostu přes železniční trať u Nového Sedla. Tam šlo celkem o 93 milionů korun. Obě akce byly financovány ze státního rozpočtu přes Státní fond dopravní infrastuktury a obě proběhly řádně a v pořádku. Z hlediska kraje tam nebyly žádné závady. A toto stanovisko posíláme na Státní fond dopravní infrastruktury. Na Radě jsme také schválili akci, která se jmenuje Modernizace silnice Lesík – Nejdek, kde půjde o celkovou částku 10 milionů korun. Z čehož 8,5 milionu korun je financováno z fondu EU, jeden milion korun použije Krajská správa a údržba silnic z prostředků, které mají jako otevřený úvěrový rámec jedna miliarda, a půl milionu korun bude financováno ze státního rozpočtu, tzn., za celkem 10 milionů korun. Kraj tam bude hradit sotva 10 %," vysvětlil náměstek hejtmana Jan Bureš. 

V letošním roce se má zpracovat projektová příprava.

"Ten projekt by měl být hotový do konce letošního roku. V příštím roce, začátkem, bychom rádi vypsali soutěž tak, aby od dubna roku 2022 mohla akce odstartovat. Předpoklad ukončení by byl na podzim příštího roku," přiblížil Bureš. 

Další velkou chystanou akcí, která se dotkne komunikací v kraji se týká polygonu BMW na Sokolovsku. Na změnu časového plánu projektu investora reagoval kraj úpravou vlastní části, kterou se zavázal realizovat. 

"My jsme se se spol. BMW potkali, protože samozřejmě máme informaci o tom, že chtějí tu svojí původní investici řekněme více natáhnout v čase. Stále deklarují, že jsou připraveni na tu investici, ale "korona" jim s tím trošku zahýbala. Tzn., že časový harmonogram bude trošku jiný než předpokládali. Tomu také samozřejmě bude odpovídat závazek Karlovarského kraje. V tuto chvíli by měla být v areálu vybudována nová parkovací místa v objemu, který odhadujeme kolem 80 milionů korun včetně dobíjecích stanic. K tomu jsme se samozřejmě přihlásili. Akce by měla proběhnout v polovině příštího roku. Jen nyní potřebujeme předělat ten projekt, protože původní projekt počítal s podstatně větším objemem, blížil se někde kolem 230 milionů korun. V příštím roce bychom rádi akci odsoutěžili a zrealizovali. BMW by rádo, aby to bylo do poloviny roku 2022. My jsme avizovali, že se může dobře stát, a to s ohledem na lhůty, které stanovuje zákon, že se nám akce trošku natáhne. Tzn., že jsme předběžně počítali, že by do konce léta 2022 mělo být hotovo. S tím takto BMW počítá a již deklarují, že od června příštího roku by měli navážet testovací vozy," dodal náměstek Jan Bureš. 

Další akcí je kompletní rekonstrukce důležité komunikace ze Sokolova na Horní Slavkov v úseku Lom – Podstrání za více než 90 milionů korun. Ta probíhá podle harmonogramu první etapou, druhá by měla být dokončena v příštím roce. 

loop jazz

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

loop jazz club
weby uniweb