ZPRÁVY Etapa Karlovarský kraj

2001 – Sokolov: Inženýrské sítě vyjdou na 100 milionů (TV Západ)

Již v průběhu letošního roku bude v Sokolově zahájena rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Vítkovská a Sudoměřská, na níž naváže úprava pozemků pro výstavbu rodinných domků a podnikatelské účely v přilehlém prostoru Husitská, Vítězná. Město letos uvolnilo na realizaci této akce přibližně 9 milionů. Dalších 5,7 milionu se podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu nové kanalizace.

0

Před měsícem

2011 – Sokolov: Bude letos pokračovat úprava území Bohemia? (4282) (TV Západ)

Druhou etapu úprav rozsáhlého území v Sokolově známé jako Bohemia hodlá město zahájit letos. Úpravy by zahrnovaly zkulturnění celé druhé části, inline dráhu, sadové úpravy, cesty a úpravu terénu. Na zahájení akce ale musí počkat s tím, zda získá dotace z Regionálního operačního programu.

0

Před 2 měsíci

Kraj pokračuje v přípravě 1. etapy rozvoje KKN

Postupná modernizace Karlovarské krajské nemocnice prochází přípravnou fází. Záměrem takzvaného generelu je vybudovat nové prostory pro vybraná zastaralá nemocniční oddělení a vybavit je veškerou potřebnou lékařskou technologií. Stavební úpravy by měly být provedeny i s ohledem na potřebu hospitalizace pacientů s COVID-19 a jinými nákazami.

0

Před 5 měsíci

Cheb: Na hradě finišují práce na druhé etapě jeho obnovy

V první etapě, která byla zahájena v červnu 2018 a dokončena loni v říjnu, došlo k opravě koruny zdiva a kamenných prvků a cihelné přizdívce lícového zdiva v úseku od vstupní brány po hradní palác. Zároveň bylo obnoveno hradební opevnění na západní straně. Vše dohromady stálo více než 22 milionů korun.

0

Před 6 měsíci

Sokolov: Město zasíťuje a prodá 11 parcel na Vítězné (TV Západ)

Velký převis poptávky nad nabídkou stavebních parcel je dlouhodobým problémem města Sokolova. Sídlo obehnané hnědouhelnými doly jen složitě nachází další vhodné pozemky pro individuální výstavbu. Nedávno nabídlo město tři parcely v Čapkově ulici v centru a dvě jsou již prodané. Další nyní chystá zasíťovat za zhruba 7 milionů po bývalých kasárnách na sídlišti Vítězná.

0

Před 6 měsíci

Aš: Město chystá přeměnu bývalého kulturáku na komunitní centrum

V pondělí 12. října Rada města Aše schválila zpracování prováděcí projektové dokumentace pro přípravu rekonstrukce budovy bývalého Ašského kulturního střediska v Karlově ulici společností ŠUMAVAPLAN Pakoměřice.

0

Před 6 měsíci

Sokolov: Městskou ČOVKU čeká další etapa intenzifikace

Čistírnu odpadních vod pro město Sokolov čeká v příštím roce další etapa její intenzifikace. Tentokrát půjde o stavební úpravy starých dosazovacích nádrží, jejichž stav je už téměř za hranicí funkčnosti. Akce bude rozdělena do dvou částí a celkové náklady jsou odhadovány na přibližně 14,45 milionu korun. Současný stav čističky si prohlédlo vedení města se zástupci provozovatele zařízení, kterým je Vodohospodářská společnost Sokolov.

0

Před 7 měsíci

Ostrov: Stavba dětského hřiště jde do 3. etapy

V těchto dnech začne realizace stavby „3. etapy dětského hřiště v ulici Severní, pod Tescem.“ O výstavbě dětského hřiště v těchto místech se rozhodlo na základě žádosti občanů přilehlých domů a také proto, že se v blízkosti zrušilo a odstranilo již dožilé a nefunkční hřiště.

0

Před 8 měsíci

Cheb: Stavba cyklostezky na Dřenici přinese dopravní omezení

Začátkem měsíce srpna se začne se stavbou první etapy cyklostezky na Dřenici. Jde o úsek mezi Wolkerovou ulicí a ulicí Na Návrší.

0

Před 9 měsíci

Sokolov: Úpravy Atletické budou ve třech etapách (TV Západ)

V rámci rozsáhlé revitalizace sokolovského sídliště Vítězná bude opravena ve třech etapách i ulice Atletická v délce 520 metrů. Dojde k opravě jak komunikace, tak parkoviště.

0

Před 9 měsíci

Karlovarský kraj: Zprávy 27. týdne 2020 (TV Západ)

Vysílání 29.06.2020-03.07.2020, 1. Karlovy Vary: Budoucí podobu SUPŠ vyberou zastupitelé (TV Západ), 2. Cheb: Výstava a kniha připomíná 50 let přehlídky FIJO (TV Západ), 3. Sokolov: Úpravy Atletické budou ve třech etapách (TV Západ), 4. Cheb, Aš: Nový večerní spoj zkrátí čekání cestujícím (TV Západ)

0

Před 10 měsíci

Sokolov: Chodníky na náměstí Budovatelů jsou opravené

Chodníky po obou stranách náměstí Budovatelů jsou opravené. Jejich obnova byla rozdělena do dvou etap. Ta první, v pravé části (ve směru od OD Ural) skončila loni v listopadu. Druhá etapa přišla na řadu letos a byla dokončena v polovině června. Celkové náklady na akci byly kolem tří milionů korun a práce prováděla společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., vybrána na základě zadávacího řízení.

0

Před 10 měsíci

Sokolov: Stavba kruhového objezdu u ONO začne letos (TV Západ)

Projekt na vybudování kruhového objezdu v Sokolově u čerpací stanice ONO bude společnou akcí města a Karlovarského kraje. Realizace zakázky za zhruba 25 milionů korun by měla začít ještě letos.

0

Před 10 měsíci

Cheb: Začala rekonstrukce vnitrobloku ulice Sadová

V prvním červnovém týdnu začaly stavební úpravy a rekonstrukce vnitrobloku ulice Sadová v Chebu. Práce jsou rozděleny do tří etap.

0

Před 10 měsíci
uniweby