Region: Chodci, dbejte na své zviditelnění!

Dne 27. února 2020 na území Karlovarského kraje proběhla dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování pravidel silničního provozu ze strany chodců, a to zejména na řádné přecházení přechodů a na povinnost mít na sobě ve vymezených případech reflexní prvky. Dále se také policisté zaměřili na kontrolu řidičů motorových vozidel a také jejich povinnosti ve vztahu k chodcům přecházejícím pozemní komunikace.

dezinfekce

Během akce bylo zkontrolováno téměř 150 vozidel a zjištěno 51 přestupků. Což odpovídá o velké nekázni řidičů, kteří nejčastěji neměli vyhovující technický stav. Dalším častým prohřeškem bylo nepoužití zádržného systému či jízda bez řidičského oprávnění. Policisté se dále setkali s pěti neukázněnými řidiči, kteří nedali přednost chodcům. A jelikož se hlídky pohybovaly i ve večerních hodinách, tedy za snížené viditelnosti mezi obcemi, tak se setkaly i s několika chodci, kteří se v těchto místech pohybovali bez reflexních prvků.

Celá akce byla převážně preventivního charakteru, přičemž oslovení chodci z rukou policistů obdrželi reflexní pásky. Chodci jsou těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, čehož si v důsledku spěchu ani neuvědomují. V této souvislosti policisté chodcům připomínali, že pokud se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, jsou povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodci tedy musí pamatovat na své zviditelnění, a proto policie doporučuje používat reflexní prvky také v obcích. V hustém provozu, kdy je špatná viditelnost, mohou řidiči chodce v tmavém oblečení snadno přehlédnout.

Dále lidé často dávají na přetrvávající mýtus jejich absolutní přednosti na přechodech. Vždy byste se měli dostatečně rozhlédnout a přesvědčit se, zda nepřijíždí vozidlo. Rozhlédněte se vlevo, vpravo, zaposlouchejte se, nemusíte vozidlo vždy hned vidět a slyšet. Pokud je vozidlo v dohledu, nepřecházejte! Brzdná dráha automobilu je závislá na jeho hmotnosti, rychlosti a povětrnostních podmínkách. Proto vstupujte na přechod, když vidíte, že řidič na Vás reaguje a zastaví. 

Akce obdobného charakteru se stejným zaměřením budou probíhat určitě i v následujících měsících.

nprap. Eva Valtová

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 29.02.2020 13:00
0 +
 

Hlavní zprávy