Pomezí: Pendleři včera protestovali na hranicích

Na sobotu dne 11. dubna 2020 kolem 14. hodiny byla v Karlovarském kraji svolána na hranicích mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, konkrétně na hraničním přechodu Pomezí, protestní akce tzv. „Pendlerů.“

dezinfekce

V souvislosti s konáním tohoto protestního setkání policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přijali adekvátní opatření k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Do tohoto opatření byli nasezeni nejen policisté z pořádkové, dopravní, cizinecké a kriminální služby, ale i policejní psovodi se služebními psy a policisté z antikonfliktního týmu. 

Nejprve se pokusilo pět řidičů vytvořit kolonu na silnici I. třídy č. 21, čímž se dopustili přestupku v dopravě, neboť  podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, řidič na silnici I. třídy nesmí zastavit a stát jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště. 

Následně se řidiči přemístili na parkoviště u čerpací stanice, kde se shromáždilo a bylo policisty zkontrolováno 40 osob v 25 vozidlech. Při odjezdu z parkoviště se všichni řidiči dopustili přestupku v dopravě přejetím dvojité plné čáry.

Policejní opatření bylo ukončeno kolem 15. hodiny a proběhlo bez narušení veřejného pořádku. Porušení zákona o silničním provozu 30 řidičů policisté zadokumentovali a bude předáno příslušnému správnímu orgánu k projednání.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy