Ostrov: Úspěch města v soutěži Obec přátelská seniorům

Město Ostrov chce pro seniory vytvořit co nejpříznivější životní podmínky a přispět tak k umožnění prožití důstojného stáří.

dezinfekce

Koncem roku 2019 se proto rozhodlo pro vytvoření strategického dokumentu Koncepce seniorské politiky města Ostrov pro období 2020 – 2023, který byl v únoru 2020 schválen nejdříve radou a posléze i zastupitelstvem města a je dostupný na webu města.  

V únoru 2020 podalo město Ostrov přihlášku do soutěže Obec přátelská seniorům, která je vyhlašována Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a po vyhodnocení se v rámci celé republiky umístilo na krásném 2. místě v kategorii obcí s počtem 10 001 – 50 000 obyvatel a získalo tak dotaci na podporu proseniorských aktivit ve výši 500 000,- Kč. Z této částky budou do konce roku 2020 spolufinancovány nejen aktivity, které již město pro seniory zajišťuje: služba Senior Expres, volnočasové aktivity seniorů v rámci Městské knihovny Ostrov, MDDM Ostrov, ZUŠ Ostrov a Zájmového spolku důchodců v Ostrově, ale i nově vzniklé aktivity: Den seniorů, zážitková divadla pro seniory v rámci prevence sociálně patologických jevů a kurzy tréninků paměti pro seniory kvalifikovaným školitelem. 

Město Ostrov by touto cestou chtělo znovu poděkovat všem poskytovatelům sociálních služeb pro seniory a především samotným seniorům, protože se nemalou měrou podíleli na vzniku Koncepce seniorské politiky, která jistě přispěla k úspěchu v soutěži a získání finančních prostředků, jimiž město Ostrov podpoří stávající i nové aktivity našich seniorů. 


Zdroj: město Ostrov


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
10.07.2020 17:30
0 +
 

Hlavní zprávy