Cheb: Zastupitelé schválili záměr na prodej bývalých kasáren (TV Západ)

Projekt revitalizace lokality bývalých kasáren na Zlatém Vrchu v Chebu pokračuje projednáváním v orgánech města. Ve čtvrtek 26. června na zasedání Zastupitelstva města proběhla veřejná prezentace studie za účasti autorů, investora i zástupců iniciativy VRCh – Vize rozvoje Chebu. Již předtím se celou situací zabývala Rada města.


"Rada města 10.6. doporučila Zastupitelstvu schválit zveřejnění adresného záměru na prodej asi 350 tisíc metrů čtverečních, a to adresný záměr společnosti Zlatý vrch, s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Přihlásila se tedy jako jediná, ale splnila všechny podmínky. V zásadě s ní máme uzavřenu dohodu o ceně jednoho metru čtverečního pozemku – 350 korun za jeden metr čtvereční," uvedl místostarosta Chebu Ladislav Hrubý. 

Realizace projektu by měla ze strany developera probíhat postupně v několika etapách. Areál, který vojáci opustili po roce 1989 získalo město do majetku v roce 2002. Desetiletá blokace na komerční využití způsobila devastaci budov a v minulých letech došlo k demolici většiny z nich. Během hodinu a půl trvající prezentace byl projekt podrobně představen a zastupitelé nakonec na svém jednání záměr prodeje potvrdili. 

"Bude záměr zveřejněn, jedná se o technický záměr, který odvisí. V průběhu toho již budeme jednat s investorem  o textu smlouvy o smlouvě budoucí, kupní, na základě které by se poté měly uzavírat jednotlivé kupní smlouvy na jednotlivé pozemky či jejich celky řekněme, podle etap tak, jak se s investorem domluvíme. Smlouva o smlouvě budoucí by měla být uzavřena na dobu pěti let. Nicméně je možné tuto dobu prodloužit v případě, že bude již do těch pěti let ukončena jedna etapa záměru. Co bude etapou, je právě otázkou vyjednávání, které vedeme teď s investorem," doplnil Hrubý. 

Celou prezentaci i další zajímavosti projektu a historie místa si můžete prohlédnout na speciální stránce vytvořené iniciativou VRCh na adrese https://www.kasarnacheb.cz/.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
seo uniweb