ZPRÁVY Stoletá voda Karlovarský kraj

2010 – Sokolov: Protipovodňové opatření na Lobezském potoce (3969) (TV Západ)

Původní plány sokolovské radnice na ochranu města před velkou vodou se nakonec neuskuteční. Tato situace je již nějakou dobu známa a tak město připravilo nový projekt.

0

Před 3 měsíci

Námětem cvičení IZS byla stoletá povodeň

Na území Jesenického kraje dochází ke stoleté povodni. Generální ředitelství HZS ČR vyžaduje odřad HZS kraje se zaměřením na záchranné práce při povodních s požadavkem na technickou a personální soběstačnost pro pokrytí úkolů jednotek požární ochrany na přiděleném území po dobu dvou dní.

0

Před 8 měsíci
uniweb seo