2010 – Sokolov: Protipovodňové opatření na Lobezském potoce (3969) (TV Západ)

Původní plány sokolovské radnice na ochranu města před velkou vodou se nakonec neuskuteční. Tato situace je již nějakou dobu známa a tak město připravilo nový projekt.

dezinfekce

„My jsme původně podali větší žádost ve výši 200 milionů korun, jejíž součástí bylo i zakopání trubek, které zásobují město teplem, bohužel tato žádost nebyla přijata, protože ty vícenáklady na tyto trubky představovaly 80 % celkových nákladů a povoleno bylo dvacet (procent),“ připomněl starosta města Karel Jakobec.

Žádost o dotaci tak sokolovští pozměnili a věnovali se přípravě a realizaci protipovodňových opatření na Lobezském potoce. Je faktem, že kdyby se zvedla výrazně hladina vody v Ohři, nateče Lobezským potokem voda zpět až k Evangelickému kostelu, kde je nejnižší bod, a rozlije se směrem k chemičce na velkou část území města.

„Tato ochrana bude stát 20 milionů korun a město bude přispívat částkou pouze 1,3 milionu, takže je to pro nás velmi výhodné,“ zhodnotil Jakobec.

U koryta Lobezského potoka se musí zvednout břehy postavením zdi skoro o metr, aby zachytily stoletou vodu. 

„Podle projektu by protipovodňová hráz byla kamenná zídka tak, aby zapadla do stávajícího břehu. Pouze v místech, která jsou průchozí, to znamená u mostu u Jiskry a u mostu, odkud se chodí k ISŠTE a bývalému generálnímu ředitelství, bude mobilní zátaras, který v případě nebezpečí tam bude teprve dodán,“ vysvětlil postup Jakobec.

Opatření se budou realizovat v příštím roce. Dotace by měla přijít z Ministerstva zemědělství z programu Prevence proti povodním.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy