2004 – Sokolov: Chystají se protipovodňová opatření (TV Západ)

Sokolovská radnice připravuje v současné době několik projektů protipovodňových opatření na řece Ohři a Lobezském potoku. V loňském roce vypracovaná odborná studie totiž ukázala, že v případě stoleté vody v Ohři by došlo k zaplavení celé spodní části města.

dezinfekce

„Bezprostředně ohroženo by bylo tak pět až sedm tisíc lidí,“ uvedla vedoucí Oddělení krizového řízení sokolovské radnice Ludmila Čaňková. 

Mezi nejvíce postižené by při stoleté vodě patřily například ulice Pionýrů, Karla Čapka, Tovární nebo Dělnická a rovněž sokolovská chemička.

„Máme rozdělané tři studie. Jedna je na ochranu čističky odpadních vod a čerpačky, druhá na ochranu právě tady u pravého břehu Ohře a třetí na ochranu pravého břehu Lobezského potoka,“ přiblížila plány města vedoucí. 

Na ochranu čerpací stanice odpadních vod a čističky se počítá s výstavbou betonové zdi a zvýšením existující pracovní komunikace mezi oběma zařízeními. Zhruba o metr by pak měla povyrůst opěrná zeď na pravém břehu Lobezského potoka mezi nábřežím Petra Bezruče a ústím do Ohře. Zřejmě nejsložitější bude zajištění ochrany pravého břehu Ohře v úseku od poloviny Starého náměstí po most na Kraslice, kde výstavbu ochranného valu komplikuje podél řeky vedoucí parovod.

„Závisí to jenom na penězích. Jakmile budou peníze, tak začneme dělat,“ potvrdila Čaňková. 

V případě realizace těchto opatření zbude na Ohři už pouze jediné krizové místo mezi mostem na Kraslice a vlakovým nádražím.

„Za půjčovnou svatebních šatů tady kousíček od nás a bohužel by to bylo moc drahé to chránit, takže tam chráněni nebudou,“ dodala vedoucí. 

Pro případ zaplavení zpracovává sokolovská radnice databázi povodňových plánů jednotlivých objektů. Majitelé domků, zahrad či garáží ležících v ohrožených oblastech by proto ve vlastním zájmu měli dodat potřebné podklady na Oddělení krizového řízení radnice. V současné době je v databázi zhruba 200 objektů, tedy pouze necelá desetina.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy