ZPRÁVY Lobezský potok Karlovarský kraj

2010 – Sokolov: Protipovodňové opatření na Lobezském potoce (3969) (TV Západ)

Původní plány sokolovské radnice na ochranu města před velkou vodou se nakonec neuskuteční. Tato situace je již nějakou dobu známa a tak město připravilo nový projekt.

0

Před 3 měsíci

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 06. týdne 2020 (TV Západ)

Vysílání 07.02.2020-10.02.2020 1. 2000 – Cheb: Vybudování Průmyslové zóny stále provází nejistota (TV Západ) 2. 2000 – Region: Riskantní předjížděcí manévr stál motocyklistu život (TV Západ) 3. 2000 – Cheb: Výstavbu sportovního areálu u 1. ZŠ provází komplikace (TV Západ) 4. 2000 – Cheb: Ministerstvo dopravy šetří a silničáři se obávají dopadu (TV Západ) 5. 2000 – Cheb: První letošní miminka dostala Jednodukát z ryzího zlata (TV Západ)

0

Před 3 měsíci

Sokolov: Na Lobezském potoce se objeví protipovodňové hrazení

Cvičná instalace mobilního protipovodňového hrazení se uskuteční ve středu 23. října od 08:30 hodin na Lobezském potoce v Sokolově. Akce je naplánovaná v úseku od soutoku potoka s Ohří až k mostu pro pěší v ulici Nábřeží Petra Bezruče. Mobilní hrazení je součástí stavby protipovodňové ochrany, která byla realizována státním podnikem Povodí Ohře z dotace určené na ochranu před povodněmi.

0

Před 7 měsíci

2009 – Sokolov: Protipovodňová opatření se odkládají (3873) (TV Západ)

Protipovodňové opatření, které chtělo město Sokolov realizovat na řece Ohři, se prozatím odkládá. Plánovaný rozpočet akce 150 milionů korun zahrnoval kromě vytvoření umělého valu proti zvýšené vodě v řece také zakopání nevzhledného teplovodu. Umístění přípojky pod zem by však samo spolklo 100 milionů. Ministerstvo zemědělství odmítlo zařadit z tohoto důvodu akci do programu Prevence proti povodním.

0

Před 7 měsíci

Sokolov: Strážníci varují před zvyšující se hladinou vody v Lobezském potoce

"Upozorňujeme občany města, že v době tání a silných dešťů dochází ke zvýšení hladiny vody v Lobezském potoce a dalších vodních tocích a proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí a čtyřnohých mazlíčků v blízkosti vodního toku," uvádí na svých facebookových stránkách Městská policie Sokolov.

0

Před rokem

Sokolovsko: Zákaz odběru povrchových vod

Vzhledem k mimořádně nepříznivému vývoji hydrologické situace na některých tocích platí od 7.8.2018 do odvolání pro území obce s rozšířenou působností Sokolov zákaz povoleného odběru povrchových vod z vodních toků Lobezský potok, Svatava a Suchý potok.

0

Před 2 roky
uniweb home weby