2013 – Sokolov: Protipovodňové opatření na Lobezském potoce je hotové (TV Západ)

Město Sokolov již delší dobu hledá možnosti jak lépe ochránit své území před povodněmi. Jedním z dílčích projektů je i opatření na Lobezském potoce. Ten protéká spodní částí města a vlévá se do řeky Ohře.


Přede dvěma lety vypsal podnik Povodí Ohře výběrové řízení na realizaci protipovodňového opatření na tomto potoce. V loňském roce se začalo stavět a minulý týden byla stavba hotova.

„I když, abych pravdu řekl, zrovna v případě Sokolova velké nebezpečí nehrozí. Přesto, kdyby přišla padesátiletá nebo stoletá povodeň hrozí, že by došlo k zaplavení Starého náměstí a spodku města, proto jsme usilovali o získání dotace na vybudování protipovodňových hrází podél Ohře a podél Lobezského potoka. Narazili jsme na poměrně velkou investiční zátěž, protože nemá smysl dělat protipovodňovou hráz, aniž by byly zakopány ty hlavní přivaděče tepla, ty trubky, které nám hyzdí nábřeží Ohře," vysvětlil hlavní potíž všech protipovodňových opatření místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Zakopání teplovodu pod zem, což je investice okolo 120 milionů korun, ale není uznatelný náklad investice z hlediska dotace. Město se tak zatím muselo spokojit s vybudováním zídky na Lobezském potoce. Má zabránit rozlití vody z Ohře, která by se do potoka vlila proti jeho proudu.

„Směrem k ulici Karla Čapka a ulicím Dělnická a Truhlářská. Tam to má jednu nevýhodu, že i když by nešlo o příliš mnoho vody, vznikla by zde laguna, kterou by bylo velice problematické odčerpat, která by bránila funkci Čistírna odpadních vod i čerpací stanici dolní pásmo, proto jsme rádi, že Povodí Ohře v podstatě svou vlastní investicí ochrání město," pochválil Jakobec.

Celé protipovodňové opatření na Lobezském potoce vyšlo na 15 milionů korun. Spolupodíl města činil 500 tisíc. Zakoupeny byly také mobilní hliníkové zábrany pro místa, kde se nedalo stavět. Jsou uloženy v areálu technických služeb. Během jediné hodiny jsou dva lidé schopni je instalovat podle plánu na místa ohrožení.

SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
weby uniweb

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby
weby uniweb