ZPRÁVY Krajina Karlovarský kraj

Mapka cyklodopravy Karlovarského kraje

V roce 2021 proběhne za podpory partnerů 19. sezóna provozu cyklodopravy, která bude zahájena v sobotu 15. května 2021.

0

Před týdnem

Na opatření proti suchu můžete získat krajskou dotaci

Karlovarský kraj řeší problémy spojené s postupujícím úbytkem vody a vodních zdrojů v území. Z toho důvodu vyhlásil i pro letošní rok dotační program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň. Zájemci mohou získat dotaci až do výše 1 milionu korun. Příjem žádostí potrvá do 30. června 2021.

0

Před 4 týdny

Sokolov: Rybník v Hruškové prochází revitalizací (TV Západ)

Již téměř zaniklá vodní nádrž v části Sokolova – Hrušková bude v dohledné době opět sloužit místním. Práce na záchraně již započaly. Zatím byly odstraněny nálety, chystá se oprava kamenného opevnění a odtěžení sedimentů se zarovnáním dna pro eliminaci bezodtokových míst.

0

Před měsícem

Kraslice: Zimní video. Inspirace, kam na výlet

Současná situace a opatření v posledních měsících kulturním a společenským akcím příliš nepřejí. Nemohou se navštěvovat koncerty, divadelní představení, plesy ani výstavy. Přesto nám tuto dobu zpříjemnilo alespoň počasí, které dorazilo v podobě pravé ladovské zimy. Kraslice a okolí jsou v zimě přímo stvořené k procházkám a zimním radovánkám.

0

Před 3 měsíci

Kladská byla prohlášena novou krajinnou památkovou zónou

Novou krajinnou památkovou zónou v Karlovarském kraji se od 22. prosince 2020 stává území někdejšího loveckého revíru Kladská v nejvyšších partiích Slavkovského lesa. Rozhodlo o tom ministerstvo kultury s ohledem na vysoké kulturně historické i přírodní hodnoty, jež toto území vykazuje. Krajinná památková zóna Kladská byla vyhlášena k ochraně kulturní krajiny, která si dosud zachovává charakter loveckého revíru, jehož tradice se bez přerušení odvíjí od 70. let 19. století.

0

Před 5 měsíci

Kraj vytvořil nový dotační program na podporu retence vody

Vodu je potřeba zadržovat v krajině ve větší míře než dosud. Karlovarský kraj si je toho vědom a proto na podporu retence vody v krajině vytvořil nově dotační program. Příroda, zeleň, čistý vzduch a dostatek vody, to jsou důležité věci, které je nutné všemožně chránit a pečovat o ně, abychom tak zmírnili dopady klimatických změn.

0

Před rokem

Konference ukáže, jak se v kraji pečuje o památky

Ukázky příkladné péče o kulturní dědictví regionu i vybrané projekty se představí na 4. ročníku konference "Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji."

0

Před rokem

Cheb: Kino Art bude promítat film Krajina v tísni

Iniciativa Chebsko za klima vás srdečně zve na český dokumentární film Krajina v tísni, který se bude promítat v úterý 14. ledna od 19 hodin v kině Art v bývalém Kassu v Kamenné ulici.

0

Před rokem

Sokolov: Opuštěná vozidla ohrožující životní prostředí budou z města odvezena

Vzhledem k tomu, že v ulicích Sokolova přibývá opuštěných vozidel odstavených v zeleni, přikročilo město v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, k jejich odtahům. Vlastník vozidla je totiž kromě jiného povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

0

Před 2 roky

Nový web představuje hornickou krajinu Krušných hor

Fascinuje vás krása hornického Krušnohoří? Pak si rozhodně prostudujte nový mikroweb, který se tématem podrobně zabývá. Pro obyvatele kraje, jeho návštěvníky i obdivovatele Krušných hor jej připravila krajská destinační agentura Živý kraj.

0

Před 2 roky

Ostrov: Péče o trávníky ve městě

V souvislosti s nedostatkem vláhy v krajině i ve městě je stále častěji diskutováno sekání trávy ve městě. Zda a jak často sekat, kde nesekat a když sekat, tak na jakou výšku.

0

Před 2 roky

Královská mincovna v Jáchymově zve na zajímavou přednášku

Do Královské mincovny v Jáchymově můžete zavítat na přednášku Zdeňka Kučery z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve které vás seznámí se zaniklými sídly v pohraničí a proměnami kulturní krajiny v 2. polovině 20. století.

0

Před 3 roky

Památkové rezervace v lázeňských městech kraje jsou větší a propojeny s krajinou

Lázeňská část města Karlovy Vary včetně okolí s lázeňskými lesy a lázeňská kulturní krajina Mariánských Lázní byly od 1. ledna 2018 povýšeny na památkové rezervace. Památková rezervace města Františkovy Lázně zase byla plošně rozšířena.

0

Před 3 roky

Františkovy Lázně: Památková rezervace města byla plošně rozšířena

Od 1. ledna 2018 byla lázeňská část města Karlovy Vary, včetně okolí s lázeňskými lesy a lázeňská kulturní krajina Mariánských Lázní povýšena na památkovou rezervaci a památková rezervace města Františkovy Lázně plošně rozšířena.

0

Před 3 roky
uniweby