ZPRÁVY Aktualizace Karlovarský kraj

2001 – Sokolov: Cena pozemků bude stanovena vnitřním předpisem (TV západ)

Sokolovská radnice bude od nynějška při prodeji pozemků vycházet z vnitřního předpisu pro stanovení cen těchto pozemků, který na svém posledním zasedání přijala Rada města. V minulosti musela radnice při prodeji každého pozemku dělat odhad jeho ceny, protože Finančnímu úřadu se platila daň buď z odhadní či prodejní ceny - podle toho, která z nich byla vyšší.

0

Před měsícem

2011 – Cheb: Přednost při ubytování v pečovatelských domech budou mít potřební (4378) (TV Západ)

Rada města Chebu schválila nová pravidla přidělování bytů ve svých třech domech s pečovatelskou službou. Od nynějška mají větší šanci ti žadatelé, kteří péči potřebují.

0

Před měsícem

Karlovarský kraj pokračuje v řešení bezpečnosti na území regionu

Karlovarský kraj se intenzivně zabývá otázkou bezpečnosti na svém území. Z toho důvodu nechal provést nejen aktualizaci bezpečnostních plánů, ale z dotace udělené ministerstvem vnitra také pořídil mobilní zábrany k využití na veřejných akcích s vysokou návštěvností.

0

Před rokem

Ministerstvo zveřejnilo Typové situace při překračování hranic

Ministerstvo vnitra zveřejnilo - Typové situace při překračování hranic – stav k 13. 3. 2020 – 11 hod.. Ministerstvo bude informace průběžně aktualizovat, a to v závislosti na vývoji situace a případných usneseních vlády o dalších opatřeních.

0

Před rokem

Riziko infikování koronavirem je v současné době v Karlovarském kraji minimální

Pro případné zájemce o informace k jeho šíření i prevenci byla aktualizována ze strany Ministerstva zdravotnictví souhrnná informace k aktuálnímu výskytu i souvisejícím tématům.

0

Před rokem

Cheb: Opravy a aktualizace informačních panelů v hradebním příkopu

S převodem informačních panelů v hradebním příkopu v sousedství Brandlovy ulice do majetku města Chebu došlo také k jejich opravě a aktualizaci obsahu.

0

Před 2 roky

Region: Vznikne nová koncepce péče o památky (TV Západ)

Dosud poslední krajská koncepce péče o památky v Karlovarském kraji je z roku 2006. Kraj ji chce aktualizovat a obsahově změnit.

0

Před 3 roky

Karlovarský kraj: Zprávy 13. týdne 2018 (TV Západ)

Vysílání 26.3. - 30.3. 2018 1. Sokolov: Obchvat města bude dražší a zpozdí se (TV Západ) 2. Cheb: Velikonoční jarmark přinesl pestrý program (TV Západ) 3. Region: Vznikne nová koncepce péče o památky (TV Západ) 4. Mladí zemědělci získali od kraje nový traktor (Karlovarský kraj) 5. Cheb: Na koncertě se prezentovali absolventi ZUŠky (TV Západ)

0

Před 3 roky

Březová: Pozor na částečnou uzavírku u přehradní nádrže

Karlovarští dopravní policisté informují o omezeních na silnicích I a II. třídy v Karlovarském kraji

0

Před 4 roky

Sokolov: Strategický plán sociálních služeb se mění (TV Západ)

Sociální služby ve městě Sokolov se odvíjí od platného Strategického plánu na roky 2014 – 2018. Ten v současné době prochází aktualizací. Důvodem je příprava výstavby Domova pro seniory na místě 4. základní školy.

0

Před 4 roky

Karlovarský kraj: Zprávy 24. týdne 2017 (TV Západ)

Vysílání 12.6. - 16.6.2017 1. Cheb: Lávka přes koleje bude betonová, delší a bezbariérová (TV Západ) 2. Sokolov: Strategický plán sociálních služeb se mění (TV Západ) 3. Loket: Den cyklostezky Ohře přilákal téměř 600 cyklistů (TV Západ) 4. Cheb: Podzemní kontejnery letos vzniknou na dvou místech (TV Západ) 5. Sokolov: Na preventivní akci se vybíralo na nemocnou Natálku (TV Západ)

0

Před 4 roky
ČNSO studio