2011 – Cheb: Přednost při ubytování v pečovatelských domech budou mít potřební (4378) (TV Západ)

Rada města Chebu schválila nová pravidla přidělování bytů ve svých třech domech s pečovatelskou službou. Od nynějška mají větší šanci ti žadatelé, kteří péči potřebují.

dezinfekce

"Bohužel někdy se nám stávalo, že ti uchazeči si víceméně řešili své bytové podmínky v tom směru, že hledali něco levnějšího, menšího apod.," vysvětlil jeden z důvodů, proč město sáhlo ke změně, místostarosta Hartmann.

V dodatku Pravidel je tabulka bodového hodnocení jednotlivých žádostí. Ke stávajícím hlediskům přibyla některá nová.

"Je tam tedy to hledisko, jestli ti budoucí obyvatelé budou odebírat nějaké sociální služby nebo nebudou, potom jsme tam nově zařadili hledisko příjmů, prakticky je to výše důchodů, protože ti lidé, kteří se tam stěhují, jsou vesměs důchodci," vysvětlil Hartmann.

Nižší příjmové skupiny mají vyšší bodové ohodnocení. Další kritéria zůstala nezměněna. Je jím například délka evidence nebo držení průkazu ZTP. Vypustilo se naopak hledisko stávajících bytových podmínek. Tam bylo zjištěno, podle vedení města, že uchazeči bydlí většinou ve vyhovujících podmínkách. Velkou komplikací pořadníku je pomalé vyřizování žádostí. Podle informací, které město uvedlo na tiskové konferenci je evidováno okolo 160 uchazečů. Ročně lze přitom vyhovět zhruba deseti z nich. Město proto uvažuje o úpravě některých bytů, které vlastní a nejsou delší dobu pronajaty.

"Bývají to i nějaké větší byty, velkometrážní, a protože jsou nájmy drahé, přemýšlí se, že v některých domech by šly tyto byty rozdělit, přebudovat, udělat byty menší a potom je využívat jako byty pro lidi, kteří mají zájem bydlet v ubytování s pečovatelskou službou," naznačuje další směr Hartmann.

Pořadník bude navíc nově každoročně aktualizován, aby se předešlo situacím, kdy u déle evidovaných uchazečů nebylo přihlíženo ke změnám, které měly vliv na jejich bodové hodnocení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy