2011 – Sokolov: Výstava představuje hornická témata (4497) (TV Západ)

Souběžně s výstavou o geoparku Egeria probíhá v sokolovském zámečku expozice, která mapuje hornictví na Sokolovsku. I tato je spolufinancována příspěvkem z programu CÍL3. Výstava je rozdělena tematicky na čtyři okruhy.


"Soustředíme se na uhelné hornictví, dále na rudné hornictví, potom se soustředíme na politické vězně, čili těžba uranu a zaniklé obce," vyjmenoval témata ředitel muzea Jan Rund.

O hornictví na Sokolovsku už bylo řečeno mnoho, ale i v současné době je možné stále objevovat nové poznatky.

"Stále se nacházejí nějaké nové materiály. S tím, že i například dnes, kdy máme ve správě Důl Jeroným, to je raně novověký nebo pozdně středověký cínový důl, tak v místech, kde jsme vyčerpali vodu, tak tam nacházíme stopy po starých hornících. Tak potom jsou věci, které zde vystavujeme, nálezy ze starých štol," popsal Rund.

V expozici je možné se dozvědět více i o rekultivacích. Ty v současné době jsou patrné například na bývalém lomu Medard. Ukázky praporů jednotlivých dolů, hornické náčiní nebo vzorky uhlí s popisem výskytu ukazují v části věnované uhelnému hornictví. Doplněny jsou exponáty propagačních briketek nebo velkoformátovou fotografií dolu Jiří v pozadí se vznikajícím jezerem Medard.

"Výstava je zaměřena na širokou veřejnost s tím, že my speciálně se zaměřujeme nyní i na školy a máme vypracovány pracovní listy a chodí nám sem školy, jak základní, tak i střední a prakticky plní úkoly. Hledají na jednotlivých panelech různé zajímavosti," doplnil Rund.

Dotazy v pracovních listech navazují na témata výstavy. U žáků základních škol se jedná především o jednoduché otázky. Z čeho vzniklo uhlí, co je to briketa, nebo najít na mapě bývalý lom Bohemia.

U studentů středních škol jdou otázky více do hloubky a vyžadují určité soustředění a paměť. Například na co se používá teodolit nebo jaké jsou druhy rekultivací. Pro nejúspěšnější řešitele jsou připraveny dárky - domino, peněženky, svítící tyčinky nebo švihadla.

Část výstavy věnující se zaniklým obcím popisuje i sídla, která musela ustoupit těžbě a v současné době se nacházejí na jiném místě než v minulosti. 

Temnou kapitolu ukazuje instalace věnovaná těžbě uranu. Pracovní náčiní dělníků, mapku  

s umístěním jednotlivých táborů, ale i ukázky táborových poukázek nebo poukázky pro civilní zaměstnance.

Výstava potrvá do 30. října.

NetConcert Bobby Shew

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

Velikáni filmové hudby
seo uniweb