Sokolov: Nová cyklostezka spojila Michal s centrem (TV Západ)

Osobně si projít celou dokončovanou stavbu víceúčelové městské stezky Bohemia - Stará Ovčárna v Sokolově se rozhodli zástupci města. Projekt spojí největší městské panelové sídliště s centrem a další významnou cyklostezkou přes Areál zdraví, která vede až na koupaliště.

dezinfekce

„V Areálu zdraví se budou potkávat dvě cyklostezky. Jedna stávající, která vede podél Lobezského potoka a která je opravdu velmi využívána jak cyklisty, tak i pěšími. Druhá cyklostezka nebo víceúčelová stezka – to je přesný název komunikace, na které stojíme, tak ta bude napojena v příštích dnech. V současné době pracujeme na odstranění drobných závad, nedodělků, které jsme objevili. Věříme, že vše proběhne tak, abychom za několik dní dali víceúčelovou stezku veřejnosti k dispozici. Víceúčelová stezka, jak jsem již říkal, bude buď končit či začínat zde na Areálu zdraví. Druhý konec, kam za chvíli dojdeme, tedy za chvilku (smích), jsou to necelé 3 km, tak tam posléze dojdeme a je to v areálu Bohemia, dole ve městě,“ popsal místostarosta Sokolova Jan Picka. 

Oproti například krajské cyklostezce, která nabízí nepříliš náročný profil, je nová víceúčelová stezka těžší na projetí i procházku. 

„To převýšení je opravdu velké. Každý, kdo Sokolov zná, tak ví, že dát si tzv. Chemičák, to znamená kopec od chemických závodů nahoru na sídliště Michal kolem Kauflandu, není žádná legrace. Takže jsme již od začátku věděli, že nějaké problémy firma, která tuto akci realizuje, bude mít. Mimochodem, ten nejproblematičtější úsek v lese právě od chemických závodů nahoru do ulice Mičurinova se nám nepovedlo dát to tzv. uznatelných nákladů. To je jedna z malých částí, která jde přímo za městem. Musím ale smeknout před společností, která tuto akci realizovala, protože si poradila opravdu dobře. Jsme spokojeni s kvalitou. Chodí nám i poznatky od občanů našeho města, kteří si tuto víceúčelovou stezku prošli nebo projeli, a ti také nešetří chválou na tuto firmu,“ dodal Picka.

Vloni na jaře zahájená zakázka stála celkově téměř 20 milionů korun. 

„Bylo to opravdu náročné. My jsme do toho šli ze dvou důvodů. Za prvé – tuto cyklostezku, která opravdu jde napříč největším sídlištěm zde v Sokolově, si myslíme, že cyklisté a i pěší uvítají. Druhá věc je, že se nám podařilo opět čerpat finance z Evropské unie. Celkové náklady se dostaly na necelých 20 milionů korun, přičemž podíl Evropské unie je více než 11 milionů korun. Necelých 9 milionů korun jde z rozpočtu našeho města. Jak už jsem říkal, je tam nutná spoluúčast. Jsou tam některé krátké úseky, které z nějakých důvodů, nebylo možno dát do uznatelných nákladů,“ doplnil místostarosta Picka. 

Víceúčelová městská stezka zároveň umožní přístup pěších a cyklistů k institucím (školy, školky), službám (nákupní centra) a do zaměstnání - areál chemických závodů a průmyslová zóna Bohemia. Součástí je vybudování 17 nových parkovacích míst pro kola.

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024