Sokolov: Město nabízí na prodej tři parcely v centru (TV Západ)

Další tři parcely pro individuální výstavbu v Sokolově nabídlo město zájemcům. Vysokou poptávku by pak v budoucnu mohla řešit další vytipovaná místa.

dezinfekce

„Město Sokolov má jednu obrovskou nevýhodu – po odtržení bývalých částí města jako je Dolní Rychnov, Těšovice, Královské Poříčí, Svatava, trpí zásadním nedostatkem parcel pro výstavbu rodinných domků. Vážíme si každého místa, kde v Sokolově rodinný domek můžeme postavit. Jednou z výhledových lokalit je i lokalita Jižní lom. V uplynulých letech jsme proto změnili územní plán tak, aby bylo umožněno v této lokalitě stavět rodinné domky. V tuto chvíli jsme vybrali dodavatele, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení tak, aby někdy příští či přespříští rok mohla být zahájena výstavba rodinných domků. Přesný počet parcel, který v lokalitě vznikne, budeme vědět poté, až bude projekt vyhotoven. Naším odhadem je, že by tam mohlo být v 1. etapě min. 35 parcel pro rodinné domky. Celkové náklady budou určitě řádově v několika desítkách milionů korun. Protože ale máme tuto akci zařazenou v zásobníku projektů ze Zahlazování následků důlní těžby čili 18 miliard, tak budeme tyto peníze uplatňovat po státu. Stát 90 % nákladů ponese na svou tíži stejně jako je to v případě Starého Sedla. V podstatě tyto parcely získáme velmi levně. Občanům je budeme nabízet za tržní cenu. Pro město Sokolov by to byla velmi výhodná akce. Co se týká nákladů na projekt, vysoutěžili jsme částku ve výši 1,766 milionu korun. To je o třetinu méně, než jsme původně očekávali. Povinností města, pokud čerpáme dotaci ze Zahlazování následků důlní těžby, je zajistit objekty, které jsou nad zemí, čili veřejné osvětlení, lavičky, dopravní značení a příp. další prvky, jako koše, které pro obyvatelé města budou potřebné. Ale opravdu 90 procent nákladů bude platit stát,“ popsal místostarosta Sokolova Karel Jakobec. 

V dotčené lokalitě město vykupuje garáže, které poté zdemoluje. 

„Tak určitě garáže nekupujeme proto, aby na tomto místě vznikly rodinné domky. Vykupujeme je jen z jednoho důvodu, abychom zabránili nepořádku, který tam neustále každý rok za několik set tisíc uklízíme. Jedná se o část, kde územní plán neumožňuje výstavbu rodinných domků a která ze tří čtvrtin je v záplavovém území,“ uvedl Jakobec. 

Zmíněné tři parcely v centru se nacházejí v ulici Karla Čapka. 

„Soutěž bude velmi jednoduchá. Kdo nabídne největší částku, tak bude vítězem. Vyvolávací cena je 1.300 Kč za metr čtvereční + DPH. A i část nákladů na zaplacení poplatků, které s tím vzniknou, např. geometrický plán, vklad do katastru. Jedná se o tři pozemky, nejmenší má 806 metrů čtverečních a ten největší necelých tisíc metrů. Jedná se poměrně o velké pozemky. Myslím si, že žadatelé budou spokojeni,“ dodal místostarosta Jakobec.

Město také v nedávné době prodalo několik stavebních parcel po bývalých kasárnách v lokalitě sídliště Vítězná. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy