Sokolov: Město na opravu Atletické získalo dotaci

Na opravu více než půl kilometru dlouhého úseku komunikace v Atletické ulici poskytne městu dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které schválilo žádost Sokolova o dotaci v rámci výzvy Podpora obnovy místních komunikací. Město tak má obdržet skoro 3,6 milionu korun z celkových nákladů odhadovaných na 7,9 milionu korun. S opravou silnice se počítá v příštím roce.

dezinfekce

Komunikace je na svém začátku a na konci napojena na již opravenou komunikaci ulice Spartakiádní, se kterou je zhruba v polovině propojena ulicí Sportovní. Silnice je už ve velmi špatném stavu s velkým množstvím propadů a prasklin v povrchu. Zastupitelstvo města na svém posledním jednání před prázdninami schválilo vyčlenění prostředků v rozpočtu města na rok 2021 na financování nákladů spojených s realizací investičního projektu Stavební úpravy komunikace ulice Atletická.

Na základě tohoto rozhodnutí je Rada města oprávněna schválit vyhlášení veřejné zakázky a výběr dodavatele.

Oprava komunikace má být dokončena na podzim roku 2021.


Zdroj: město Sokolov

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy