ZPRÁVY Oprava Karlovarský kraj

V Aši finišuje rekonstrukce mateřské školy v Neumannově ulici

Hotovo zde má být dle smlouvy o dílo do konce února. Pak bude následovat stěhování z náhradních prostor v areálu ašského gymnázia. Celková oprava mateřské školy probíhá od května loňského roku.

0

Před 4 týdny

Sokolov: Další komunikace na sídlišti Michal bude opravena

Již brzy budou moci obyvatelé města Sokolova využívat opravenou komunikaci na sídlišti Michal. Jedná se o komunikaci v ul. Slavíčkova, přesnou trasu naleznete na přiloženém zákresu.

0

Před 4 měsíci

Region: Rybník ve Vernéřově je kvůli opravě hráze bez vody

Zvýšení bezpečnosti rybníku za povodňových stavů, navýšení nivelity hráze pro zásobní kapacitu při povodňových stavech a zkapacitnění propustku pod místní komunikací. To je smyslem investiční akce za necelé čtyři milióny korun, kterou je právě probíhající oprava hráze rybníku ve Vernéřově.

2

Před 4 měsíci

Sokolov: Parkoviště u vodojemu je hotové

Nové rezidenční parkoviště u vodojemu ve Slavíčkově ulici je dokončeno a má za sebou úspěšnou kolaudaci. Příjezdová komunikace u věžového domu je již v užívání, parkoviště bude zprovozněno společností SOTES, která přijímá žádosti na parkování, po uzavření nájemních smluv s jednotlivými zájemci o parkování.

0

Před 5 měsíci

Sokolov: Silnice na Podstrání je už ve finále

S úplnou uzavírkou silnice II/210 – Podstrání je třeba počítat od čtvrtka 15. září až do pondělí 17. října, což je nejzazší termín pro pokládání nového povrchu na komunikaci. Vyvrcholí tak modernizace této silnice, která vede od sokolovské části Vítkov - lom směrem na Podstrání. Stavba začala vloni a byla rozdělena do sedmi úseků za částečného omezení provozu.

0

Před 5 měsíci

Vernéřov: Oprava hráze rybníku začíná, hotovo má být koncem ledna příštího roku

Práce mají být dle smlouvy se zhotovitelem zahájeny už dnes, tj. 12. září, předání hotového díla smlouva předpokládá na konci ledna 2023. Kromě úprav hráze dojde také na odbahnění dna rybníku.

0

Před 5 měsíci

Sokolov: Na sídlišti Michal proběhnou opravy komunikací

Na sídlišti Michal je do konce roku naplánováno hned několik oprav. První je oprava komunikace v ulici Mánesova, kdy dojde k odfrézování vozovky, opravě obrub, opravě uličních vpustí, na penetrování komunikace a pokládce asfaltu. Komunikace se bude opravovat od krámku do zatáčky v ulici Mánesova v celé její šíři (včetně parkoviště). Druhou akcí je oprava komunikace v ulici Alšova.

0

Před 7 měsíci

Karlovy Vary: Přípravy na rekonstrukci uzavřou Vyšehradskou ulici

Město plánuje na příští rok rozsáhlou rekonstrukci Vyšehradské ulice. V předstihu je ale nutné provést obnovu vodovodu, kanalizace a plynového potrubí včetně přípojek pro objekty, což zajistí vlastníci jednotlivých sítí.

0

Před 8 měsíci

Aš: Město v létě opraví vozovku v části Selbské ulice

Horova, Na Příkopech a Selbská. To jsou tři ulice, kde se v letošním roce v některých úsecích opraví vozovky převážně metodou střední opravy. Oprava již proběhla v ulici Horově, nyní se pracuje v ulici Na Příkopech, před spuštěním je také oprava 103 metrů dlouhého úseku v ulici Selbská.

0

Před 8 měsíci

Region: Nová okružní křižovatka v Sokolově už je v plném provozu

Karlovarský kraj nechal přestavět křižovatku u čerpací stanice ONO v Sokolově. Na financování se podílel společně s městem Sokolov. Na stavební akci, kterou řídila Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, získal příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

0

Před 9 měsíci

Karlovy Vary: Oprava České a dalších komunikací

V Tašovicích začala oprava povrhu komunikace v České ulici. Stávající povrch bude potupně odfrézován a v příštím týdnu nahrazen novým asfaltovým kobercem. Oprava se týká úseku od křižovatky se silnicí I/20 po křižovatku s ulicí U Brodu.

0

Před 10 měsíci

Sokolov: Sezona oprav komunikací začala s počátkem jara

Hokejistům sice sezona spěje k závěru, ale například pro fotbalisty a také pro silničáře právě začala. Příznivci sportu nechť nám prominou, nás teď bude více zajímat to, co se chystá na místních komunikacích v Sokolově.

0

Před 11 měsíci

Sokolov: Parkoviště u kláštera je pouze pro obyvatele opravované ulice

Město Sokolov se obrací na své obyvatele s prosbou o spolupráci při rekonstrukci ulice Lidické nábřeží. Uvědomujeme si, že tato situace je pro mnoho z vás značně nepříjemná a přinese vám mnoho komplikací. Rekonstrukce uvedené ulice je však nezbytná, neboť současný stav opravdu není dobrý. Během této doby mají obyvatelé ulice Lidické nábřeží a sousedící strany Starého náměstí vyhrazené parkoviště u kláštera.

0

Před 11 měsíci

Sokolov: Konečný termín dokončení Krejcarové lávky je ohrožen

Město obdrželo od zhotovitele nové Krejcarové lávky takzvané Oznámení vyšší moci, tedy o překážkách, jež mohou mít vliv na dokončení díla.

0

Před 11 měsíci
netConcert