Sokolov: Celý západní obchvat je dokončen a slouží řidičům

Ke snížení dopravního zatížení a ke zvýšení dopravní bezpečnosti by mělo dojít díky nově vybudovanému západnímu obchvatu Sokolova. Dokončena byla třetí klíčová etapa projektu hrazeného z Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

zprávy uniweb weby

Provoz na tomto úseku, který propojuje zbylé dvě etapy pomocí mostní estakády přes řeku Svatavu, železniční trať a silnici na Citice, byl včera zahájen za účasti zástupců kraje, města i zhotovitele.

Stavba navazuje na dvě již dokončené etapy. První etapa projektu s přemostěním přes řeku Ohři byla realizována v letech 2012 až 2015 a její celkové náklady se pohybovaly ve výši zhruba 163 milionů korun. Druhá etapa projektu, která řešila obchvat Svatavy, byla zrealizována v letech 2013 až 2015 a vyšla asi na 148 milionů korun. Stavební práce na třetí etapě byly zahájeny v srpnu roku 2015. Ačkoliv se původně předpokládalo, že budou dokončeny v březnu minulého roku, kvůli nestabilnímu podloží pro založení jedné z mostních opěr muselo dojít k prodloužení plánovaného termínu.

„Jsem velice ráda, že se podařilo úspěšně dokončit závěrečnou etapu tohoto velmi náročného dopravního projektu a že obchvat může již plně sloužit řidičům. Odkloněním tranzitní dopravy mimo zastavěné území Sokolova dojde ke zklidnění dopravní situace ve městě, ke snížení hluku i imisí a hlavně k výraznému zlepšení bezpečnosti sokolovských občanů. Zároveň bude zajištěn kvalitní přístup do oblasti jezera Medard, která má velký turistický potenciál. Všem, co se na uskutečnění projektu podíleli, bych chtěla moc poděkovat,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Podle sokolovské starostky Renaty Oulehlové je dokončení poslední části západního obchvatu města významným mezníkem v dlouhodobém řešení dopravní situace v Sokolově.

„Věříme, že se po dokončení celé trasy obchvatu výrazně zlepší dopravní situace nejen v centrální části města a bude tudy projíždět mnohem méně automobilů, než dosud. Na dokončení obchvatu se těšilo nejen vedení města, ale i tisíce jeho obyvatel, pro které je to krásný dárek k Vánocům,“ poznamenala starostka Oulehlová.

Dodavatelem stavby třetí etapy, která celkově stála 183 milionů korun, byla firma Colas CZ. O zajištění autorského a technického dozoru, činnosti koordinátora BOZP a dalších práce, včetně záboru pozemků, se postarala Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Akce byla realizována mimo stávající silniční síť, omezení provozu vznikla pouze v místech vjezdu a výjezdu ze staveniště na silnici II/210 a III/21029. Trasa nové přeložky silnice II/210 je vedena po západním okraji města od okružní křižovatky v ulici Kraslická po napojení na silnici  III/21029 na Citice. Celková délka přeložky, která byla navržena v kategorii S 9,5,dosahuje 594 metrů. Její významnou součástí je 310 metrů dlouhý most přes silnici III/21029, železniční trať a řeku Svatavu.


Zdroj: město Sokolov

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
uniweb home weby

Hlavní zprávy

 

seo uniweb