Ostrov: Ve městě dochází k opravám chodníků a silnic. Vznikají nová parkovací místa

Spravené chodníky, silnice a dostatek parkovacích míst je základ příjemného žití v každém městě. Kromě toho, že město připravuje plán celkové revitalizace komunikací a pokračuje v započatých projektech, zlepšuje i v rámci prostorových a finančních možností možnosti parkování.

zprávy uniweb weby

Lidická ulice
6. května byla zahájena oprava Lidické ulice v úseku Komenského – Vančurova. Stavba zahrnuje výměnu asfaltového povrchu silnice, kompletní rekonstrukci levostranného chodníku v úseku ulic Mánesova – Vančurova a opravu propadlých povrchů na přilehlých parkovištích. V rámci akce bude vyměněno 21 ks uličních vpustí a opravena budou také kontejnerová stání. Celkové náklady, které vzešly z výběrového řízení, činí 2 880 tis. Kč. Stavbu realizuje firma COLAS, a.s. Termín dokončení je stanoven na konec měsíce června 2019.

Májová ulice 2. a 4. etapa
Zahájeny již byly také práce na rekonstrukci Májové ulice v úseku mezi ulicemi Štúrova a Luční (2. etapa) a mezi ulicemi Kollárova – Masarykova (4. etapa). V rámci stavby dojde k rekonstrukci chodníků a vozovek, vzniknou nová parkovací stání a obměněno bude také veřejné osvětlení. Termín dokončení Luční ul. (2. etapa) je stanoven na 31. 7. 2019. Májová ul. (4. etapa) bude zahájena 1. 8. 2019, termín dokončení je stanoven na 31. října 2019. Stavbu provádí firma ALGON, a.s. za cenu 11 792 692 Kč. 

Parkování v Družební ulici 
V průběhu léta bude v severní části Družební ulice a za „jídelnou“ Adam doplněno celkem 27 parkovacích míst. Náklady stavby jsou odhadovány na 953 tis. Kč.


Zdroj: město Ostrov

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
so 01.06.2019 11:00
0 +
 
SZO

Hlavní zprávy

 

seo uniweb