ZPRÁVY Opravy Karlovarský kraj

Sokolov: Polovina veřejného osvětlení bude vyměněna za úspornější (TV Západ)

Město Sokolov pokračuje v projektu snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. V první etapě, která vyjde na 13,4 milionu korun, dojde k výměně 1038 (jednoho tisíce třiceti osmi) starých výbojkových a zářivkových svítidel.

0

Před 5 dny

2013 – Sokolov: Školská zařízení ušetří na údržbě a zeleni (4899) (TV Západ)

Město Sokolov schválilo na letošní rok zvýšení normativu. To je jednoduše řečeno výše příspěvku na jednotlivého žáka a tvoří velice důležitou součást hospodaření školských zařízení. Částka se zvýšila o 5 procent.

4

Před 3 měsíci

Sokolov: Město připravuje obnovu parkovišť

V následujících měsících se začne pracovat na vytvoření 105 nových parkovacích míst ve dvou lokalitách. První lokalitou je parkoviště u „Herby“ v ul. Sokolovská. Zde bude opravena stávající komunikace a parkovací stání za bytovými domy č. p. 1570 - 1576, která budou upravena šířkově tak, aby odpovídala normovým požadavkům. Na ploše vedle ulice pak vznikne zcela nové parkoviště o kapacitě 60 parkovacích míst.

6

Před 4 měsíci

Aš: Krytý bazén čeká rekonstrukce

Krytý plavecký bazén je z roku 1978 a venkovní areál z roku 2002. Obojí by se mělo modernizovat. Projektová dokumentace rekonstrukce krytého bazénu je již dohotovena. Počítá například s úpravami a zateplením skeletu a střechy bazénu, výměnou technologií na úpravu a ohřev vody, novou fotovoltaikou a vzduchotechnikou.

16

Před 5 měsíci

2003 – Cheb: Bývalý internát v Koželužské se přestaví na byty (TV Západ)

Ještě v letošním roce bude s největší pravděpodobností zahájena rekonstrukce bývalého internátu v chebské Koželužské ulici. Vzniknout by zde mělo 17 nových bytů.

2

Před 5 měsíci

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 2. týdne 2023 (TV Západ)

Vysílání 13. 01. 2023 - 16. 01. 2023 Před 20 lety 1. 2003 – Cheb: Bývalý internát v Koželužské se přestaví na byty (TV Západ) 2. 2003 – Sokolov: U 3. ZŠ vznikne zpomalovací retardér (TV Západ) 3. 2003 – Cheb: V Galerii 4 jsou k vidění výsledky 1. Ateliéru (TV Západ)

0

Před 5 měsíci

V Aši finišuje rekonstrukce mateřské školy v Neumannově ulici

Hotovo zde má být dle smlouvy o dílo do konce února. Pak bude následovat stěhování z náhradních prostor v areálu ašského gymnázia. Celková oprava mateřské školy probíhá od května loňského roku.

0

Před 5 měsíci

Cheb: Město se zaměří na údržbu významných městských památek

Údržba a opravy významných chebských památek je jednou z priorit stávajícího vedení města. Vzhledem k napjatému rozpočtu však musí ustoupit některé plánované ambiciózní projekty, mezi které patří i přestavba františkánského špýcharu s názvem Chebské kreativní centrum.

0

Před 5 měsíci

Region: Do oprav krajských silnic letos kraj vložil více než půl miliardy korun

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚS) i v roce 2022 pokračovala v opravách a rozsáhlých modernizacích silnic II. a III. tříd na území regionu. Do oprav povrchů, mostů či odvodnění komunikací šlo 212,5 milionu korun, na velké rekonstrukce a modernizace silnic pak 346,8 milionu korun. V příštím roce by se finance na stavební akce měly ještě navýšit.

0

Před 6 měsíci

Cheb: Stavební úpravy v ulici Písečná jsou dokončeny

V úseku ulice Písečná (od kruhového objezdu) směrem k ulici Pastýřská byly dokončeny stavební úpravy komunikace. V rámci akce došlo k opravě stávajícího povrchu vozovky společně s úpravou křižovatky navazující na ul. Dragounská.

2

Před 6 měsíci

2002 – Sokolov: Oprava klášterního kostela by měla být hotová letos (TV Západ)

Ještě v letošním roce má být nakonec dokončena rozsáhlá rekonstrukce sokolovského klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Pokud vše půjde bez komplikací, uskuteční se již v nově vzniklém koncertním a výstavním sále tradiční vánoční koncert.

0

Před 8 měsíci

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 39. týdne 2022 (TV Západ)

Vysílání 30. 09. 2022 - 03. 10. 2022 Před 20 lety 1. 2002 – Sokolov: Oprava klášterního kostela by měla být hotová letos (TV Západ) 2. 2002 – Cheb: Začaly chodit žádosti o výjimky z regulace otevíraček (TV Západ) 3. 2002 – Sokolov: Město koupí lesopark za autobusovým nádražím (TV Západ)

0

Před 9 měsíci

Aš: Chystá se plán oprav komunikací na příští rok

Slovanská, Okružní a Příkrá. To je seznam ulice, kde je pro rok 2023 plánována tzv. střední oprava komunikací. Zároveň se začne s přípravou oprav v ulici Alešova, cesty v Dolních Pasekách a mostku v Doubravě. Plán oprav bude ke schválení předložen Radě města Aše 12. září.

0

Před 9 měsíci

Cheb: Hotova je Dvořákova, realizují se Písečná a Bezejmenná

Dokončena byla velkoplošná oprava části Dvořákovy ulice na Zlatém vrchu (na snímku) za zhruba 5 milionů korun v úseku od ulice Severní po křižovatku s ulicí Okružní. Kromě samotného položení nového asfaltového povrchu komunikace se vybudovalo také nové veřejné osvětlení a byl doplněn chybějící chodníku vpravo od vozovky ve směru k sídlišti.

0

Před 10 měsíci
Voices of Hollywood