Kraj řeší v předstihu očekávaný propad daňových příjmů

Nouzový stav vyhlášený vládou a s tím související opatření jsou tvrdým zásahem do hospodaření státu, krajů, obcí i jednotlivých domácností. Proto se Karlovarský kraj chce včas připravit na propad daňových příjmů a vyčlenit část volných finančních prostředků ve výši 300 milionů korun. Potvrdila to náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová na základě rozhodnutí Rady kraje.

dezinfekce

„Musíme být připraveni, že nastane výrazný propad daňových příjmů, protože řešení pandemie COVID-19 zásadně ovlivní stav státního rozpočtu, který musí vynakládat nemalé finance na nákup ochranných prostředků, tak na řešení situace firem, živnostníků, oblasti cestovního ruchu, u nás se to velmi významně dotýká především lázeňství a zaměstnanosti v těchto oblastech. Z toho důvodu kraj sníží očekávané daňové příjmy schváleného rozpočtu Karlovarského kraje o 300 milionů korun, tedy asi o 10 procent, a na dofinancování propadu daňových příjmů kraje použije část volných finančních prostředků z přebytku hospodaření za rok 2019. Budu ale požadovat, aby všechny odbory krajského úřadu hledaly úspory i ve výdajové stránce rozpočtu. Už nyní víme, že se celá řada akcí, na které máme vyčleněné finance, neuskuteční,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.

Ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2020 se počítalo s daňovými příjmy ve výši 2 966 438 tisíc korun, z toho částku 1 milion korun představují správní poplatky a částku ve výši 2 965 438 tisíc korun výnosy ze sdílených daní. Výše výnosů ze sdílených daní vycházela z procentní výše, kterou se Karlovarský kraj podílí na celostátním výnosu daní a z predikce výnosu daňových příjmů na rok 2020, kterou zveřejňuje ministerstvo financí. Plánovaná výše sdílených daní byla ve schváleném rozpočtu Karlovarského kraje už původně ponížena preventivně o 4,5 procenta, nyní ministerstvo financí predikci výnosu ponížilo o 7,36 procenta.

„Daňové příjmy teď tedy kraj dále sníží z částky 2 966 438 tisíc korun na 2 666 438 tisíce korun, následně dofinancuje z přebytku. Je to z našeho pohledu velice potřebné opatření, které může předejít problémům s financováním všech oblastí života kraje, ať už jde o peníze pro nemocnice, zajištění sociálních služeb nebo na opravy silnic,“ upřesnila Jana Mračková Vildumetzová.

„Rozhodně však chceme pokračovat v naplánovaných investičních akcích kraje a také chceme dodržet alokace, které jsou v rozpočtu určeny pro jednotlivé dotační programy, v nichž jsou žadateli například obce,“ zdůraznila.

O dofinancování propadu daňových příjmů ještě musí rozhodnout krajské zastupitelstvo na svém jednání 15. června.Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy