ZPRÁVY Kraj Karlovarský kraj

Region: Akcelerační soutěž pomůže studentům z Karlovarského kraje nastartovat podnikání

Inovační centrum INION přináší studentům středních a vysokých škol, kteří pochází z Karlovarského kraje, jedinečnou příležitost proměnit své nápady v podnikání během jednoho léta. Spouští akcelerační soutěž #startupkarlovarsko, zaměřenou na podporu a rozvoj podnikatelských nápadů mladých lidí, kteří touží proměnit své vize v realitu.

5

Před měsícem 3 Admin

Region: Krajský program pomáhá rodinám v nouzi najít nový domov

"Z domova do domova, do nové naděje do nového začátku." Tak by se dalo shrnout motto programu Podpory dostupného bydlení, který v Karlovarském kraji otevírá dveře do lepšího života pro rodiny v nouzi.

18

Před 2 měsíci 3 Admin

Karlovarsko: Kraj podpoří 793 středoškoláků prostřednictvím stipendií

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře středoškoláků. Pokud splní stanovená pravidla, mohou ročně získat až 4 tisíce korun díky stipendiím. Za první pololetí školního roku 2023/2024 bude podpořeno na 793 studentů částkou přesahující 1,2 milionu korun. Rozhodla o tom Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání.

12

Před 2 měsíci 3 Admin

Region: Kraj podpoří sportovní aktivity mládeže i handicapovaných sportovců

Na programu pondělního zasedání Rady Karlovarského kraje bylo mimo jiné i schválení rozdělení dotací v Programu na podporu sportovních aktivit. Organizace, které se zabývají pravidelnou systematickou sportovní přípravou dětí, mládeže a handicapovaných sportovců na území našeho regionu, si mezi sebou rozdělí 24,5 milionu korun.

12

Před 3 měsíci 3 Admin

Karlovarský kraj: Krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024

Krajské zastupitelstvo na svém zasedání schválilo rozpočet na příští rok. Kraj bude hospodařit s příjmy ve výši dosahujících téměř 10 miliard korun. V oblasti provozní se jedná o rozpočet přebytkový.

0

Před 5 měsíci 3 Admin

Karlovarský kraj: Obce mohou s přispěním kraje dobudovat potřebné vodovody a kanalizace

Celkem 16 milionů korun půjde z rozpočtu Karlovarského kraje na drobné vodohospodářské akce po celém regionu. Krajští zastupitelé schválili na říjnovém zasedání poskytnutí dotací 9 žadatelům. Obce s jejich pomocí budou rozšiřovat vodovody a dostavovat chybějící kanalizace.

0

Před 6 měsíci 3 Admin

Karlovy Vary: S přispěním kraje došlo k obnově infocentra

Krajská knihovna se pyšní novým infocentrem. V minulých týdnech proběhla komplexní modernizace prostoru, na níž se prostřednictvím programu na podporu aktivit v cestovním ruchu významně podílel také Karlovarský kraj. Cílem renovace bylo zkvalitnit služby a vytvořit přívětivé prostředí, které bude bezpečné pro návštěvníky i zaměstnance.

8

Před 7 měsíci 3 Admin

Karlovarský kraj: Blíží se příjem žádostí do programů z oblasti vzdělávání a sportu

Přes 55 milionů korun rozdělí Karlovarský kraj prostřednictvím dotací v oblasti vzdělávání a sportu. Jedná se o programy na podporu sportovních aktivit, vrcholového sportu, sportovní infrastruktury profesionálního sportu, sportovních akcí a obnovy sportovních zařízení.

0

Před 7 měsíci 3 Admin

Karlovarsko: Kraj vypíše nový dotační program na zvýšení odbornosti lékařů

Dalším z kroků, jak posílit regionální zdravotnictví o nové lékaře a zároveň podpořit ve vzdělávání i ty stávající, je vyhlášení nového dotačního programu Karlovarského kraje. Ten bude prostřednictvím stipendií podporovat lékaře pracující v nemocnicích na území regionu, kteří se rozhodli pro doktorské (PhD.) studium na jedné z lékařských fakult v zemi. Ročně může žadatel získat 75 tisíc korun.

11

Před 9 měsíci 3 Admin

Region: Karlovarský kraj přispěje žákům na individuální studium v angličtině

Karlovarský kraj podporuje žáky středních škol ve vzdělávání i nad rámec školní výuky. V letošním roce pro ně vyčlenil částku 351 000 korun, aby se mohli zapojit do programu Centra pro talentovanou mládež, který používá angličtinu jako hlavní jazyk při studiu. Rozhodli o tom krajští radní během svého zasedání.

0

Před 9 měsíci 3 Admin

Karlovarský kraj: Stipendia pomůžou k návratu mladých lékařů do kraje

Rada Karlovarského kraje během svého prvního červnového zasedání schválila poskytnutí stipendií dalším studentům lékařských fakult v oborech všeobecné a zubní lékařství. Na finanční příspěvek ve výši 150 000 korun ročně dosáhne 6 nových žadatelů. Cílem vyhlášeného programu je přimět absolventy lékařských fakult pocházejících z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu a poskytovali zde potřebnou lékařskou péči.

0

Před 11 měsíci 3 Admin

Karlovarský kraj navštívil ministr životního prostředí, na úřadě jednal se členy krajské rady

V rámci návštěvy ministra životního prostředí Petra Hladíka v Karlovarském kraji se konalo také společné jednání se členy krajské rady a zástupci ministerstva a regionálního pracoviště Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Projednána byla aktuální témata týkající se transformace kraje, plánované CHKO Krušné hory a například také budoucnost centrální zdrojů vytápění v regionu.

0

Před 12 měsíci 3 Admin

Kraj opět udělí Zelenou hvězdu za významný počin v oblasti životního prostředí a ekologie

Stejně jako v ostatních krajích se také v našem regionu najdou jednotlivci, spolky či organizace, které se dlouhodobě zabývají ochranou přírody a životního prostředí a příkladně se starají o ohrožené druhy rostlin i živočichů. A právě jim chce Karlovarský kraj poděkovat za jejich aktivity prostřednictvím vyhlašované soutěže Zelená hvězda. Návrhy na ocenění může veřejnost zasílat prostřednictvím on-line formuláře od 2. května do 31. července 2023.

0

Před 12 měsíci 3 Admin

Kraj dokořán nabídne minifestival regionálních kapel, které potěší každého hudebního fanouška

Již necelé tři měsíce zbývají do zahájení akce Kraj dokořán, která se v letošním roce zaměří na téma udržitelnost. Abychom vám čekání zpříjemnili, budeme vás postupně seznamovat s programem a jednotlivými účinkujícími. Na své si přijde skutečně každý.

8

Před rokem 3 Admin