Kraj opět vyhlásí dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Na opravu kulturních památek ale i památkově hodnotných objektů, uspořádání kulturních akcí, propagaci turisticky zajímavých destinací, nebo například na vydávání neperiodických publikací, budou moci žadatelé opět čerpat dotace od Karlovarského kraje.

VZP list a pros 2022

V rozpočtu kraje je pro ně přichystáno více jak 19 milionů korun. Systém, ve kterém si mohou připravit elektronické žádosti, bude otevřen 21. ledna.

Největší objem finančních prostředků je stejně jako v minulém roce směřován na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Alokace činí 12 milionů korun a maximální výše dotace smí v jednotlivém případě dosáhnout částky 500 tisíc korun.

„Mezi novinky, které zavádíme od letošního roku, patří zásobník vyhovujících žádostí. Ten bude vytvořen pro případy vrácení poskytnuté dotace a vypovězení uzavřené smlouvy. Díky němu budeme moci operativně poskytnout vrácené prostředky i dalším žadatelům,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík s tím, že příjem elektronických žádostí o dotace bude spuštěn v termínu od 28. ledna do 3. února.

Následně od 4. do 10. února pak bude možné podávat elektronické žádosti o dotace do programu na podporu kulturních aktivit. Z něho lze čerpat peníze například na pořádání koncertů, přednášek, výstav a nejrůznějších festivalů po celém regionu.

„U tohoto programu letos došlo k navýšení alokace. Z rozpočtu Karlovarského kraje na něj bylo uvolněno 4,5 milionu korun, tedy o 500 tisíc korun více než vloni. Žadatel může získat dotaci ve výši až 200 tisíc korun,“ upřesnil Hurajčík.  

Ke zkvalitnění poskytovaných služeb certifikovaných infocenter, propagaci turistických atraktivit, včetně venkovské turistiky, a rozvoj destinačního managementu by měl přispět program, který je zaměřen na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu. K dispozici je v něm celkem 2,3 milionu korun a výše dotace je odvislá od okruhu způsobilých žadatelů, maximálně však 200 tisíc korun. Elektronické žádosti budou rovněž přijímány od 4. do 10. února.

„Rád bych upozornil zájemce na to, že v tomto programu bylo přidáno nové hodnotící kritérium, v rámci kterého je posuzována smysluplnost projektu. Body v hodnocení lze rovněž odebrat za předchozí negativní zkušenost s žadatelem. Dotace pak mohou být opět neinvestičního a nově i investičního charakteru,“ doplnil Hurajčík.

Ve stejném termínu bude zároveň otevřen i příjem elektronických žádostí do posledně vyhlašovaného programu na podporu vydávání neperiodických publikací. Přichystáno je v něm celkově 500 tisíc korun a žadatelé mohou na vydávání básnických sbírek, historických knih či například místopisných a cestovatelských publikací dostat až 50 tisíc korun.

Bližší informace o dotačních titulech, včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.


Zdroj: Veronika Svobodová, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje

NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
weby uniweb