Kraj opět vyhlásí dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Na opravu kulturních památek ale i památkově hodnotných objektů, uspořádání kulturních akcí, propagaci turisticky zajímavých destinací, nebo například na vydávání neperiodických publikací, budou moci žadatelé opět čerpat dotace od Karlovarského kraje.

dezinfekce

V rozpočtu kraje je pro ně přichystáno více jak 19 milionů korun. Systém, ve kterém si mohou připravit elektronické žádosti, bude otevřen 21. ledna.

Největší objem finančních prostředků je stejně jako v minulém roce směřován na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Alokace činí 12 milionů korun a maximální výše dotace smí v jednotlivém případě dosáhnout částky 500 tisíc korun.

„Mezi novinky, které zavádíme od letošního roku, patří zásobník vyhovujících žádostí. Ten bude vytvořen pro případy vrácení poskytnuté dotace a vypovězení uzavřené smlouvy. Díky němu budeme moci operativně poskytnout vrácené prostředky i dalším žadatelům,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík s tím, že příjem elektronických žádostí o dotace bude spuštěn v termínu od 28. ledna do 3. února.

Následně od 4. do 10. února pak bude možné podávat elektronické žádosti o dotace do programu na podporu kulturních aktivit. Z něho lze čerpat peníze například na pořádání koncertů, přednášek, výstav a nejrůznějších festivalů po celém regionu.

„U tohoto programu letos došlo k navýšení alokace. Z rozpočtu Karlovarského kraje na něj bylo uvolněno 4,5 milionu korun, tedy o 500 tisíc korun více než vloni. Žadatel může získat dotaci ve výši až 200 tisíc korun,“ upřesnil Hurajčík.  

Ke zkvalitnění poskytovaných služeb certifikovaných infocenter, propagaci turistických atraktivit, včetně venkovské turistiky, a rozvoj destinačního managementu by měl přispět program, který je zaměřen na podporu aktivit v oblasti cestovního ruchu. K dispozici je v něm celkem 2,3 milionu korun a výše dotace je odvislá od okruhu způsobilých žadatelů, maximálně však 200 tisíc korun. Elektronické žádosti budou rovněž přijímány od 4. do 10. února.

„Rád bych upozornil zájemce na to, že v tomto programu bylo přidáno nové hodnotící kritérium, v rámci kterého je posuzována smysluplnost projektu. Body v hodnocení lze rovněž odebrat za předchozí negativní zkušenost s žadatelem. Dotace pak mohou být opět neinvestičního a nově i investičního charakteru,“ doplnil Hurajčík.

Ve stejném termínu bude zároveň otevřen i příjem elektronických žádostí do posledně vyhlašovaného programu na podporu vydávání neperiodických publikací. Přichystáno je v něm celkově 500 tisíc korun a žadatelé mohou na vydávání básnických sbírek, historických knih či například místopisných a cestovatelských publikací dostat až 50 tisíc korun.

Bližší informace o dotačních titulech, včetně kontaktů na pověřené pracovníky krajského úřadu, jsou uvedeny na webu Karlovarského kraje v záložce Dotace.


Zdroj: Veronika Svobodová, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy