Karlovy Vary: Město dočasně sníží poplatek za předzahrádky

Rada města Karlovy Vary schválila další formu pomoci podnikatelům. Na tři letní měsíce sníží místní poplatek za restaurační předzahrádky na polovinu. Úpravu řeší novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Schválit ji musí ještě zastupitelstvo města, které se sejde v úterý 28. dubna.

dezinfekce

„Jde o další z řady kroků, kterými chceme místní podnikatelské sféře ulevit v tomto náročném čase. Jsem přesvědčená, že v období hlavní sezony restauračních předzahrádek jejich provozovatelé ocení nabízenou úsporu. Budeme samozřejmě sledovat vývoj situace po avizovaném rozvolňování opatření a v reakci na to se pokusíme najít další možné úlevy, třeba i prodloužení období se sníženou sazbou poplatku. Chceme být k místním podnikatelům a zaměstnavatelům vstřícní. Stále platí, že mohou využít již dříve nabídnutého odkladu plateb poplatků za předzahrádky a z pobytu, splátek nájemného za městské prostory a pozemky určené k podnikání a další úlevy. Průběžně vyhodnocujeme jednak soulad našich kroků s opatřeními a podporou ze strany státu a samozřejmě také dopad na ekonomiku města, který bude výrazný,“ vysvětluje primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Novelou obecně závazné vyhlášky navrhuje rada města na období od 1. června 2020 do 31. srpna 2020 snížit o 50 % sazbu místního poplatku (za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a předsunutého prodeje). Za metr čtvereční a den bude sazba ve vnitřním území města činit 5 korun (místo dosavadních 10 korun), v ostatních částech města se sazba sníží ze 7 korun na 3,50.

Návrh novely mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Karlovy Vary č. 10/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (https://mmkv.cz/cs/vyhlasky).Zdroj: Helena Kyselá, tisková mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy