Karlovarský kraj opět podpoří žáky středních škol formou stipendií

Rada Karlovarského kraje schválila návrh na poskytnutí stipendií pro žáky středních škol zřizovaných Karlovarským krajem za 2. pololetí školního roku 2019/2020. O finanční prostředky zažádalo 15 středních škol.

dezinfekce

„Po dohodě a spolupráci s řediteli středních škol v kraji jsme se domluvili na vyplacení stipendií i za 2. pololetí tohoto školního roku. Oproti minulému období se částka sníží o 50 procent, a to na základě organizace školního roku, kdy docházku narušila pandemie koronaviru. Žáci, kteří stipendia obdrží, zodpovědně pracovali i v rámci domácí výuky. A protože chceme zachovat jejich motivaci ke studiu, peníze na vyplacení stipendií uvolníme,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Bradáč. 

V řádném termínu odevzdalo žádost o získání prostředků na výplatu stipendií za 2. pololetí 15 školských zařízení v regionu. Karlovarský kraj poskytne těmto organizacím finanční prostředky ve výši 500.500 Kč. Celkem bude vyplaceno 629 stipendií, která získá 11,6 % studentů středních škol Karlovarského kraje.            

„Stipendia jsou poskytována žákům všech oborů středních škol v Karlovarském kraji vyjma gymnázií, lyceí a dvouleté praktické školy. Jejich cílem je zvýšit úroveň studijních výsledků a měla by zamezit ukončení studia v jeho průběhu,“ doplnil radní Jaroslav Bradáč.           

Studenti, kteří chtějí získat stipendium, musí splňovat předem stanovené podmínky. Musí se vzdělávat denní formou studia, mít omluvenou veškerou absenci, dále musí být hodnoceni ze všech předmětů a dosáhnout stanoveného průměru známek na vysvědčení. Nesmí být hodnoceni známkou nedostatečný a mít uložený jakýkoliv kázeňský postih.

Evidenci a vyplácení zajišťují samy střední školy. Nejvíce stipendií za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vyplaceno žákům Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary a Střední školy stravování a služeb Karlovy Vary, p. o. V minulém školním roce získali studenti od Karlovarského kraje celkem 1 199 500 Kč v podobě stipendií.


Zdroj: Krajské listy Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese

Hlavní zprávy

 

Renault MASTER - navržen pro potřeby každé profese