Karlovarský kraj nechá zpevnit svah v problematickém úseku Cyklostezky Ohře

Rada Karlovarského kraje schválila přípravu realizace zakázky s názvem Náprava eroze vodního toku řeky Ohře podél Cyklostezky Cheb – Sokolov u obce Vokov, která má zajistit zpevnění svahu zasaženého erozí. Z rozpočtu Karlovarského kraje bylo na tuto akci vyčleněno 2,5 milionu korun.

VZP list a pros 2022

„Ve zmiňovaném úseku u Třebeně se již delší dobu potýkáme s problémem, kdy dlouhodobým působením eroze v ohybu řeky došlo k narušení stability svahu a následně také k jeho obnažení, a to až do bezprostřední blízkosti zpevněné části cyklostezky, která je právě v tomto místě hojně využívána nejen cyklisty, ale také bruslaři a pěšími. Odborným zásahem tak  dojde ke zpevnění svahu na pozemku, který jsme k tomuto účelu odkoupili od původního majitele,“ uvedl náměstek hejtmana s gescí v oblasti správy majetku a investic Dalibor Blažek.

Karlovarský kraj má k dispozici projektovou dokumentaci, kterou si nechal vypracovat v loňském roce. Ta přináší řešení v podobě zpevnění svahu břehu pozemku ve Vokově u Třebeně v délce přibližně 42 metrů, a to lomovým kamenem, separační geotextilií  a štěrkopískem. Zpevněná část svahu bude navazovat na okolní břehy a zpětně bude  ohumusována a oseta travním semenem. Pro dlouhé zajištění se počítá také s vysazením vrbového proutí podél cyklostezky.

„Původně jsme počítali s nižšími náklady, které vycházely z projektové dokumentace z roku 2021, ale zdražování navýšilo cenu také tohoto projektu. Ačkoliv jsme nyní z rozpočtu vyčlenily 2,5 milionu korun, měli bychom se vejít do částky 2,2 milionu korun,“ doplnil náměstek Dalibor Blažek.



Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Popelka

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
weby uniweb