Karlovarský kraj je připraven spolufinancovat projekty s evropskými dotacemi

Karlovarský kraj bude podobně jako v minulých letech čerpat úvěr na spolufinancování velkých projektů s dotací z EU nebo z dotačních programů státního rozpočtu. Z vlastních zdrojů by kraj nemohl některé akce, například nákladné rekonstrukce silnic, vůbec uskutečnit. Celkový úvěrový rámec na léta 2022 – 2025 činí 2,5 miliardy korun a při nedočerpání úvěru kraji nehrozí žádné poplatky či sankce. Podmínky a nastavení čerpání úvěru schválilo krajské zastupitelstvo.

zprávy uniweb weby

Podmínky poptávky splnily čtyři bankovní ústavy, a to Komerční banka, Československá obchodní banka, Česká spořitelna a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

„Podobné úvěrové rámce kraj využil i v minulosti, aby mohl realizovat například rekonstrukce silnic a mostů, nakupovat moderní přístroje do nemocnic, opravovat domovy pro seniory. Proto jsme se rozhodli v tomto trendu pokračovat, ovšem za jasně nastavených podmínek, které budou dlouhodobě výhodné a nepřinesou zátěž pro hospodaření kraje ani v budoucím období. Kraj využil možnosti složení celkového úvěrového rámce z nejvýhodnějších nabídek v jednotlivých naceněných pásmech od bank. Smlouva o úvěru bude uzavřena s Komerční bankou ve výši 1 miliardy korun, s Československou obchodní bankou ve výši 625 milionů korun a s UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia ve výši 875 milionů korun formou krátkodobého revolvingového financování. Poslední z uvedených úvěrů umožní kraji opakované čerpání v případě splácení úvěru v průběhu čerpání z proplacených dotací a dále případné čerpání i v období po roce 2025 například pokud se prodlouží realizace projektů a investičních akcí,“ popsal hejtman Petr Kulhánek a zdůraznil, že peníze kraj bude čerpat jen tehdy, když to bude skutečně zapotřebí.

„Jde o úvěrový rámec a automaticky neznamená, že si skutečně půjčíme 2,5 miliardy korun. Výsledná částka může být nižší,“ dodal hejtman.

Počátek doby splácení je stanoven od roku 2026. Výše pravidelné měsíční splátky činí 22,9 milionu korun (platí pro úvěr ve výši 2,5 mld. Kč, v případě nižšího úvěrového rámce budou pravidelné měsíční splátky stanoveny v poměrné výši).

„Máme přitom možnost provedení mimořádné splátky úvěru bez poplatku či sankce a dále nedočerpání úvěru rovněž bez toho, aby byl kraj sankcionován,“ dodala vedoucí odboru finančního krajského úřadu Martina Jánská.

Úroková sazba musí obsahovat veškeré poplatky – např. poplatek za zpracování dokumentace a realizaci úvěru, poplatek za správu úvěru a vedení úvěrového účtu, poplatek za rezervaci zdrojů z nečerpaného úvěru, poplatek za případnou změnu smlouvy. Zdroj: Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

weby uniweb