Cheb: Výstavba cyklostezky na Dřenici startuje (TV Západ)

Výstavba cyklostezek pokračuje v Chebu a jeho okolí i během prázdnin. Finišují úpravy mezi Hájemi a Podhradem, pracuje se také ve vnitrobloku Sadová a ještě v srpnu zahájí i důležitý úsek z města směrem na Dřenici v ulici Vrázova.

zprávy uniweb weby

„Je to stavba, která propojí úsek mezi Wolkerovou ulicí a ulicí Na Návrší na Švédském vrchu. Tzn., že bude procházet pod viadukty u Kauflandu. Je to území velmi komplikované, protože je tam řada inženýrských sítí. Samotná Pivovarská a Vrázova ulice je v majetku kraje a Krajské správy a údržby silnic. Takže tam bude i zapotřebí součinnost s nimi. Hlavním benefitem bude to, že dojde k přeložení chodníku a cyklostezky z dnešní strany u Kauflandu ke straně směrem k nádraží, což umožní lidem ze Švédského vrchu se pak komfortněji dostat z nádraží na Švédský vrch až do ulice Na Návrší, příp. pak pokračovat jako cyklisté. Stavba spolkne více jak 25 milionů korun a bude trvat zřejmě až do začátku příštího roku, a to právě proto, že je to území velmi investičně náročné. Bude tam docházet k řadě výrazných úprav,“ popsal starosta Chebu Antonín Jalovec.

Během stavby bude úsek s omezeními průjezdný. Opakovat by se tak neměla situace z loňského roku, kdy několik souběžných staveb komplikovalo příjezd do města. 

„Loni vzbudil velmi negativní ohlas to, že když kraj rekonstruoval Pivovarskou ulici, tak docházelo k opakovaným úplným uzavírkám průjezdu pod viadukty. Proto jsme dali jako nepřekročitelnou podmínku pro zhotovitele, že v průběhu celé stavby bude zachován min. kyvadlový průjezd pod viadukty, takže k úplnému zastavení provozu tam po celou dobu stavby nedojde. Drtivá většina stavby jde za městem, protože nejvíce nákladů si vyžaduje samotná cyklostezka, chodník a jeho přeložení, veřejné osvětlení a další související věci. Nicméně kraj nám předběžně přislíbil, že se bude podílet tím, že povrchovou vrstvu asfaltu, který je dnes již dožilý a stejně by bylo zapotřebí ho obnovit, zaplatí ze svého,“ upřesnil starosta. 

Současný úzký chodník ohraničený citybloky bude rozšířen. Silnice se posune více do strany, protože na protější straně zanikne současný druhý chodník. Další pokračování cyklostezky směrem na Dřenici, kde funguje městská plovárna, bude komplikované kvůli majetkoprávním vztahům.

„Město tam nevlastní příslušné pozemky. Rýsuje se tam ale výrazný benefit v tom, že jsme předběžně domluveni s krajem na tom, že by Dřenickou ulici kompletně opravili, zlepšili tam ten současný dožilý asfaltový povrch a následně by celou tuto silnici v úseku několika kilometrů převedli městu a už bychom se o ní starali. Což by nám trošku uvolnilo do budoucna možnost budovat v okolí i nějakou cyklostezku,“ dodal Jalovec. 

Ve městě ještě zbývá několik úseků cyklostezek, které čekají na svou realizaci. V plánu je například zcela nová trasa v ulici Pobřežní nebo dokončení již zahájené cyklostezky s nadjezdem pro auta v místě zvaném U kočího směrem do města. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NetConcert Angelique Kidjo

Hlavní zprávy

 

weby uniweb