Cheb: V Dragounské 12 se rekonstruuje 24 malometrážních bytů (TV Západ)

Sedmipodlažní panelový dům v chebské Dragounské ulici 12 převzalo před několika lety město od Karlovarského kraje. Klienti z řad seniorů zdejšího domova se poté přestěhovali do zařízení kraje v Mírové na Spáleništi a do Americké na Skalku.

dezinfekce

„A město tento objekt začalo spravovat a začalo hledat jeho využití. Došlo k projektové přípravě a využití v současné době je takové, že v jednom patře jsou obvodní lékaři. V dalším patře vznikl denní stacionář Mája, tři patra budou malometrážní byty 1+1, celkem tímto vznikne 24 bytů a jedno patro bude budou kanceláře pro Správu sociálních a zdravotních služeb. Pracuje se na na té rekonstrukci s tím, že dokončení by mělo být v září tohoto roku,“ popsal místostarosta Chebu Pavel Pagáč. 

Původní záměr na obsazení celého domu ambulatními lékařskými provozy se naplnil jen zčásti. 

„Myšlenka byla, že bychom tam dali i více zdravotnických ordinací, ale bohužel stavební povolení a požadavky státních orgánů toto neumožnily,“ dodal Pagáč. 

V prvním nadzemním podlaží postupně vzniká ke stávajícímu technickému zázemí také prádelna a sušárny pro zmíněné malometrážní byty. V druhém podlaží, kde funguje Denní stacionář Mája, to budou jen malé opravy vzhledem k již dříve proběhlým rekonstrukcím. 

Ve třetím patře se upravují provozy pro sociálně pečovatelské služby. Ve čtvrtém, pátém a sedmém podlaží budou pak již dotčené malometrážní byty. V patře šestém se v ordinacích praktického lékaře provedou jen drobné stavební úpravy. Součástí prací je nové řešení vzduchotechniky, úprava stávající elektroinstalace a zdravotně technické instalace. Veškeré tyto úpravy vyjdou město na 22 milionů korun. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
NOVÝ RENAULT CAPTUR

Hlavní zprávy

 

NOVÝ RENAULT CAPTUR