Cheb: Drážní hasiči budou mít novou stanici ve Vrázově ulici (TV Západ)

Zástupci města Chebu se zúčastnili prezentace projektu výstavby nové stanice zdejších profesionálních drážních hasičů. Nevyhovující prostory neumožňují ani potřebné parkování techniky.

dezinfekce

"V současné době mají pouze tři stání pro pro vozidla, které mají vlastně vytápěné. Zbytek techniky jim stojí v provizorních garážích, které jsou pouze plechové a samozřejmě nemá ta technika tepelný komfort, který potřebuje. Jde o hydrauliku a o tyto technologie. Aby ta jednotka byla akceschopná, tak potřebuje právě takovéto zázemí," uvedl místostarosta Chebu Pavel Pagáč. 

Plánovaný objekt by měl uspokojit veškeré nároky hasičů a nabídnout komfort moderní hasičské stanice. Počítáno je i s vytápěnými garážemi, parkovacími místy pro těžkou techniku i sportovním areálem pro výcvik požárního sportu. V tomto objektu budou instalovány fotovoltaické panely umístěné na střechách budov. 

"Je to ve fázi přípravy pro stavební povolení nebo vydání stavebního povolení. Vytendrování a dráha by měla mít připraveny prostředky pro stavbu této nové stanice. Výstavba by mohla začít v letošním roce," přiblížil Pagáč. 

Město o zachování stanice drážních hasičů velmi stojí, a proto již v minulosti podniklo určité kroky, vyčlenilo pozemek pro stavbu a upravilo Územní plán. 

"V předstihu bylo vyčištěno území. Předtím tam bývaly plechové garáže. A bylo provedeno odkanalizování a odvodnění celé lokality + napojení odvodnění na stávající dům, který provozuje Farní charita," vyjmenoval místostarosta. 

Drážní hasiči fungují nonstop a jsou součástí Integrovaného záchranného systému. V rámci celé České republiky existuje pouze 14 těchto jednotek. V roce 2022 absolvovali chebští drážní hasiči celkem 525 zásahů. 

"Určitě jsou velmi důležití, jsou zařazeni v poplachovém plánu a v plošném pokrytí. Doplňují práci státních hasičů a v podstatě jsou vybaveni především na technické zásahy, což vyplývá i z jejich běžné činnosti, kde pracují především pro dráhu," dodal Pavel Pagáč. 

Do nových prostor za desítky milionů korun by se hasiči měli přesunout v roce 2025.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy