Online Před 2 dny

Cheb: Zahrady dvou školek získají nové prvky a zeleň (TV Západ)

Projekt postupné úpravy zahrad chebských mateřských škol bude pokračovat v letošním roce u dvou zařízení – Bezručova a Divadelní náměstí.

Blog
Dnes
REGIONZAPAD.CZ

Sokolov: Část městské tržnice by měla jít k zemi (TV Západ)

Rada města Sokolova schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci studie nového městského prostoru, který by měl nahradit stávající Městskou tržnici poblíž Starého náměstí. Počítá se s demolicí novější části komplexu, který vznikl v 90. letech minulého století.

Blog
Včera
REGIONZAPAD.CZ

2013 – Sokolov: Protipovodňové opatření na Lobezském potoce je hotové (TV Západ)

Město Sokolov již delší dobu hledá možnosti jak lépe ochránit své území před povodněmi. Jedním z dílčích projektů je i opatření na Lobezském potoce. Ten protéká spodní částí města a vlévá se do řeky Ohře.

Blog
Včera
REGIONZAPAD.CZ

Cheb: Prodeje podílů v TEREA a CHEVAK město nenapadne (TV Západ)

Město Cheb se nehodlá pouštět do sporů o uznání prodeje podílu německého partnera ve společnosti TEREA a CHEVAK. Společnost Gelsenwasser Beteiligungen SE prodala v loňském roce své podíly společnosti ACCOLADE, která vlastní řadu průmyslových parků, včetně toho chebského.

Blog
Včera
REGIONZAPAD.CZ

Region: Příprava CHKO Krušné hory pokračuje (TV Západ)

Karlovarský kraj se před lety přihlásil k záměru vytvoření Chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Dosavadní mnohá vícestranná jednání jsou nyní ve stadiu, kdy by se měl zahájit samotný proces vyhlašování.

Blog
Před 2 dny
REGIONZAPAD.CZ

2003 – Cheb: Muzeum si výstavou připomíná výročí 130. let (TV Západ)

Chebské muzeum si v těchto dnech připomíná sto třicáté výročí svého založení. Při této příležitosti zde probíhá výstava nazvaná Deset obrazů ze života chebského muzea.

Blog
Před 2 dny
REGIONZAPAD.CZ

Karlovarský kraj: Zprávy 06. týdne 2023 (TV Západ)

Vysílání 06. 02. 2023 - 10. 03. 2023 1. Region: Příprava CHKO Krušné hory pokračuje (TV Západ) 2. Cheb: Prodeje podílů v TEREA a CHEVAK město nenapadne (TV Západ) 3. Sokolov: Část městské tržnice by měla jít k zemi (TV Západ)

Blog
Před 3 dny
REGIONZAPAD.CZ

2003 – Sokolov: Opravený kostel převede město pod Sokolovskou bytovou (TV Západ)

Sokolovští radní rozhodli na svém posledním jednání o tom, že nedávno zrekonstruovaný kostel svatého Antonína Paduánského, který se nachází v dolní části Starého náměstí, bude majetkově spadat pod správu městské společnosti Sokolovská bytová a samotný provoz zde vzniklé koncertní síně bude zajišťovat Městský dům kultury.

Blog
Před 3 dny
REGIONZAPAD.CZ

2003 – Sokolov: Děti obdržely druhý díl Ajaxova zápisníku (TV Západ)

Dětem ze třetích tříd sokolovské základních škol se v těchto dnech dostalo do ruky druhý díl Ajaxova zápisníku, který pro ně společně připravili zdejší policisté a Středisko prevence kriminality sokolovské radnice.

Blog
Před 4 dny
REGIONZAPAD.CZ

2003 – Cheb: Město eviduje první zájemce o investice v PP (TV Západ)

První dva zájemci o investování v nově budovaném průmyslovém parku v Dolních Dvorech u Chebu kontaktovali místní radnici. Více než třicet hektarů zasíťovaných pozemků bude připraveno koncem letošního roku.

Blog
Před 5 dny
REGIONZAPAD.CZ

Karlovarský kraj: Archivní zprávy 05. týdne 2023 (TV Západ)

Vysílání 03. 02. 2023 - 06. 02. 2023 Před 20 lety 1. 2003 – Cheb: Město eviduje první zájemce o investice v PP (TV Západ) 2. 2003 – Sokolov: Děti obdržely druhý díl Ajaxova zápisníku (TV Západ) 3. 2003 – Sokolov: Opravený kostel převede město pod Sokolovskou bytovou (TV Západ)

Blog
Před 6 dny
REGIONZAPAD.CZ

2013 – Kynšperk: Novoroční setkání občanů města (4879) (TV Západ)

Novoroční setkání vedení města s občany proběhlo v Kynšperku nad Ohří v úterý 1. ledna od 18 hodin. Lidé se postupně scházeli na prostranství před kostelem Panny Marie, kde se často konají městské akce.

Blog
Před týdnem
REGIONZAPAD.CZ

Cheb: Kronikář pan Turek převzal ocenění města (TV Západ)

Chebský výtvarník a kronikář pan Jindřich Josef Turek získal v závěru loňského roku již počtvrté ocenění za nejkrásnější kroniku Karlovarského kraje. Cenu, která se uděluje jednou za dva roky, získal pan Turek potřetí v řadě a doplnil si již tak bohatou sbírku cen za unikátně zpracované dílo.

Blog
Před týdnem
REGIONZAPAD.CZ

Odrava: Lávku v Mostově asi nahradí nová (TV Západ)

Lávka v Mostově je důležitou součástí krajské cyklostezky Ohře. V nedávné době prošla částečnými opravami a zvažovala se její generální rekonstrukce. Nyní bude Kraj nejspíše muset postavit lávku zcela novou.

Blog
Před týdnem
REGIONZAPAD.CZ

2013 – Loket: Budoucí vlastnictví mostu pod hradem je zatím nejasné (TV Západ)

Spor města Loket a kraje o vlastnictví mostu pod známou dominantou města, hradem, může skončit u soudu. Město se zavázalo převzít most do svého vlastnictví po získání dotace na revitalizaci části svého území, kam byla oprava mostu zahrnuta.

Blog
Před týdnem
REGIONZAPAD.CZ